ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ

ДП "СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства за 2020 рік.

Інформація про підприємство:

Державне підприємство «СУМСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ».

Уповноважений орган управління - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Державне комерційне унітарне підприємство

Суб’єкт малого підприємництва

Не є підприємством, що становить суспільний інтерес

Платник податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ Основний код КВЕД: 71.20 Технічні випробовування та дослідження Адреса: вул. Харківська,101, м. Суми, 40007

Тел. (0542) 67-67-08

Електронна адреса: 333459@ukr.net

$11.       Порядок подання конкурсних пропозицій

Для участі у конкурсі потенційний учасник надає наступні документи:

$11.1.      Довідка про наявність відомостей про суб’єкта аудиторської діяльності у Розділі «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

$11.2.    Довідка про перебування у трудових відносинах за основним місцем роботи не менше трьох аудиторів (з зазначенням П.І.Б. та дати та номеру сертифікатів аудиторів). Відомості про аудиторів повинні бути наявні в Реєстрі аудиторів у розділі «АУДИТОРИ» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

$11.3.      Копія чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладеного відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісіє здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

$11.4.      Довідка суб’єкта аудиторської діяльності, що його керівник та працівники не є пов’язаними особами з Підприємством, не мають близьких родичів, працівниками Підприємства, відсутній конфлікт інтересів при наданні аудиторських послуг для Підприємства.

$11.5.      Довідка суб’єкта аудиторської діяльності про наявність системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг.

$11.6.      Проект договору на надання аудиторських послуг з зазначенням ціни договору. До проекту договору повинен бути доданий розрахунок ціни договору.

$11.7.      Копії документів, що підтверджують проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності).

Конкурсні пропозиції подаються претендентами особисто або надсилаються на електронну адресу та на поштову адресу Підприємства.

Всі документи подаються українською мовою (чи перекладені на українську мову) у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі конку пропозиції, повинні бути завірені відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, прізвища та ініціалів особи, яка завірила копію, її особистого підпису, дати завірення копії, засвідченої печаткою (за наявності).

Конкурсні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку подання, не розглядаються.

Претендент має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані Комітет до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Кожен претендент має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

$12.      Строк подання конкурсних пропозицій:

з 00 год. 01 хв. 09.06.2021 по 23 год. 59 хв. 15.06.2021 включно.

$13.      Відомості про предмет та об’єм перевірки, кінцевий термін форм аудиторського висновку до 30 червня 2021 року.

$14.      Конкурсна документація, критерії відбору суб’єктів аудиторської дія; розміщені на сайті Підприємства : https://www.gcsms.com.ua

$15.      Адреса та місцезнаходження аудиторського комітету:

вул. Харківська, 101, м. Суми, 40007

Контактний телефон: (0542) 676-708 Самсоненко Олена Володимирівна