МІЖЛАБОРАТОРНІ ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ

Існує думка, що випробувальні лабораторії, які успішно пройшли акредитацію в Національному агентстві з акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025, забезпечують більш точне та достовірне визначення показників об’єктів випробування у порівнянні з лабораторіями, які проходять добровільну процедуру оцінювання стану вимірювань (атестацію) з боку незалежних компетентних органів в особі регіональних центрів стандартизації, метрології та сертифікації. І що порівняння результатів вимірювання (МПР) атестованих лабораторіями з акредитованими надасть першим впевненості у правильності отриманих результатів.

Тут хотілося б зауважити наступне:

1. Випробування та вимірювання – дещо різні за визначенням процедури.

Випробування – визначання однієї чи кількох характеристик об’єкта для оцінювання відповідності згідно з процедурою (п.4.2 ДСТУ ISO/IEC 17000).

Вимірювання - процес експериментального визначення одного або декількох значень величини, які можуть бути обґрунтовано приписані величині (п.1 ст.7 ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність).

2. Результатом випробування є висновок щодо відповідності встановленим вимогам.

3. Результатом вимірювання є значення величини з оцінкою точностної характеристики (границі похибки, збіжність тощо).

Для організації та проведення МПР, за великим рахунком, потрібно пройти акредитацію в Національному агентстві з акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17043:2017 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки професійного рівня» та отримати статус провайдера МПР. Якщо провайдер МПР ще й претендує на статус референтної (пілотної) лабораторії, він має надати докази того, що його лабораторія забезпечує суттєво кращі точносні показники, ніж учасники МПР для того, щоб його результати вимірювання характеристик зразка можна було вважати референтними (еталонними). Наявність факту акредитації випробувальної лабораторії в НААУ згідно вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025 не є доказом отримання суттєво точніших результатів, ніж атестовані (оцінені незалежною третьою стороною) вимірювальні лабораторії за тими самими методиками вимірювань.

Але перевагою акредитованих випробувальних лабораторій є те, що вони, згідно вимог стандарту, обов’язково приймають участь у МПР, які організують акредитовані НААУ провайдери із залученням визнаних референтних лабораторій. І, відповідно, достовірність отриманих ними результатів підтверджується (або не підтверджується). При негативному результаті виконуються коригувальні дії та повторюються МПР.

Для забезпечення достовірності результатів вимірювання самим надійним рішенням для вимірювальної лабораторії є участь в МПР, що проводить акредитований провайдер.

Також вимірювальні лабораторії можуть провести МПР між собою на однаковому рівні точності із відповідною статистичною обробкою отриманих результатів вимірювань. Тут у якості координатора МПР може виступати орган з атестації вимірювальних лабораторій ДП «Сумистандартметрологія», фахівці якого володіють статистичними методами оцінки результатів МПР. Єдина умова достовірності результатів МПР за такою схемою – наявність достатньої кількості учасників (не менше 5). Ми вже мали досвід координатора у проведенні МПР при вимірюванні об’єму води при визначенні характеристик лічильників води суб’єктами господарювання м. Суми, що мають еталонні установки. З результатами можна ознайомитися в архіві новин за 02 березня 2015 року.

Запрошуємо до співробітництва.

Тел. (0542) 33-35-22, контактна особа – Козир Тетяна Вікторівна.