ПРОТОКОЛ № 10 засідання Ради метрологів Сумської області

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради метрологів

___________ В.М.Одноралов

25” травня 2020 р.

ПРОТОКОЛ № 10

засідання Ради метрологів Сумської області

(в режимі вебінару, ID 2549819404, пароль 830356)

м. Суми 20 травня 2020 року

 

У засіданні брали участь 15 членів Ради:

1. Білоножко Віктор Петрович - заступник директора по науці Конотопського електромеханічного заводу.

2. Влезько Віталій Володимирович – директор ТОВ «ДП Укртехнагляд».

3. Галат Сергій Веніаминович – головний метролог, начальник відділу метрології та вимірювальної техніки ПАТ «СМНВО».

4. Дейнека Андрій Олександрович – начальник метрологічної служби ПАТ «Сумиобленерго».

5. Івченко Олександр Володимирович – доцент кафедри ТМВІ СумДУ, к.т.н.

6. Коваль Людмила Андріївна – начальник абонентського відділу КП «Міськводоканал».

7. Колотвін Андрій Анатолійович – начальник метрологічної лабораторії ПАТ «Сумихімпром».

8. Комаров Володимир Семенович – головний метролог ДержНДІ ХП.

9. Крамська Олена Федорівна – керівник калібрувальної лабораторії ДП «Сумистандартметрологія».

10. Мірошниченко Олександр Михайлович – начальник відділу НТЗ ДП «Сумистандартметрологія».

11. Мякотний Євген Всеволодович - головний метролог ДП «Конотопський завод АВІАКОН».

12. Одноралов Володимир Миколайович – заступник генерального директора ДП «Сумистандартметрологія» з метрології, стандартизації та наукової діяльності, к.т.н.

13. Однороб Григорій Павлович - – головний метролог – начальник відділу НГВУ «Охтирканафтогаз».

14. Піталенко Володимир Володимирович – начальник головної випробувальної лабораторії в будівництві ДП ПАТ «Сумбуд».

15. Редько Олександр Григорович – начальник Шосткінського відділення ДП «Сумистандартметрологія».

Присутні більше половини членів Ради. Замість члена ради Дяченко С.П. – заступника директора Сумського науково-дослідного експертно-технічного центру МВС України. була присутня Манько Е.С.

Запрошені: Губський О.В. головний метролог управління метрології АТ «Сумигаз»; Гладишев Д.П. заступник начальника випробувальної лабораторії Сумського ЕТЦ; Проценко Ю.М. інженер з метрології відділу НТЗ ДП «Сумистандартметрологія».

Підключилися:

1.Камша Олександр Андрійович – заступник генерального директора ДП «Черкасистандартметрологія».

2. Шапіро Сергій Олексійович – директор ТОВ «Акваприлад».

Порядок денний:

1. Звіт про виконання попереднього рішення Ради.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
2. Зміни до законодавства України у сфері метрології.
Доповідачі: начальник управління метрології Мінекономіки Попруга Ю.М.,

голова Ради Одноралов В.М.,
3. Зміни до законодавства України у сфері оцінки відповідності.

Доповідачі: начальник управління оцінки відповідності та технічних

регламентів Мінекономіки Янович В.І., голова Ради Одноралов В.М.
4. Дистанційне оцінювання стану вимірювань.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
5. Організація навчального процесу СумДУ в режимі онлайн.
Доповідач: член Ради Івченко О.В.
6. Міжлабораторні порівняння результатів калібрування ЗВТ калібрувальної

лабораторії ДП «Сумистандартметрологія».

Доповідач: член Ради Крамська О.Ф.

7. Атестація калібрувальних лабораторій метрологічних підрозділів ДП

«Сумистандартметрологія».
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
8. Уповноваження ДП «Сумистандартметрологія» на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
9. Основні проблеми комерційного обліку природного газу.
Доповідач: запрошений, головний метролог АТ «Сумигаз» Губський О.В.
10. Нові еталони ДП «Сумистандартметрологія».
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

11. Організаційні питання Ради метрологів.

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

12. Обговорення плану роботи Ради на 2 півріччя 2020 року.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
13. Звернення директорів ВІРМ та ВІМL до Всесвітнього дня метрології.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

1. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про стан справ щодо тих питань, які обговорювалися на попередньому засіданні.

2. Доповідач, начальник управління метрології Мінекономіки Попруга Ю.М.,проінформував присутніх із основними змінами до законодавства України в сфері метрології,що набувають чинності з 03.07.2020року (відео звернення на сайті techreg.in.ua). Доповідач Одноралов В.М. проінформував про зміну керівництва Департаменту технічного регулювання та метрології Мінекономіки України, а також про внесення змін до Положення про Департамент. Довів до відома присутніх інформацію про нові критерії, стосовно яких визначається ступінь ризику від провадження діяльності з повірки законодавчо регульованих ЗВТ. Ознайомив із новими національними еталонами України. Детально проаналізував проект Наказу Мінекономіки про порядок калібрування еталонів, що застосовуються для повірки законодавчо регульованих ЗВТ

3. Доповідач начальник управління оцінки відповідності та технічних

регламентів Мінекономіки Якович В.І.проінформувала присутніх із основними змінами до законодавства України в сфері оцінки відповідності (відео звернення на сайті techreg.in.ua). Доповідач Одноралов В.М. проінформував про створення та функції міжсекторальних груп органів з оцінки відповідності.

4. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував членів Ради про порядок проведення дистанційного оцінювання стану вимірювань, де зазначивумови та підстави проведення, види оцінювання, технічне забезпечення, процедуру, переваги і недоліки, доклавши посилання на аналог - методику М-08.00.23 Національного агентства з акредитації України .

5. Доповідач Івченко О.В. повідомив, що СумДУ запровадили систему навчання в режимі онлайн, де студенти можуть не лише отримувати завдання та виконувати їх вдома, а і відвідувати пари онлайн. Університет створив окрему сторінку для професорів і викладачів із докладним поясненням, як користуватися наявними відкритими платформами для організації своїх курсів у режимі онлайн. На сторінці є чітка інформація, як користуватися кожною з цих платформ із покроковим описом – як записувати відео, розміщувати матеріали, організовувати тести на сайтах тощо.

6. Доповідач Крамська О.Ф. проінформувала про результати міжлабораторних порівняльних випробувань за 2019-2020 рік, яким була охоплена більша частина сфери акредитації, по всім групам отримані задовільні результати, окрім манометрів. За показником тиску були виконані коригувальні дії та проведені додаткові міжлабораторні порівняння з Конотопським відділенням ДП «Сумистандартметрологія», отримані задовільні результати.

7. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував присутніх про результати атестації калібрувальних лабораторій метрологічних підрозділів ДП «Сумистандартметрологія» згідно СОУ РУ 71.20-02568064.013:2017. Повідомив загальні вимоги та сферу застосування цього стандарту. Було наголошено, що процедура атестація калібрувальних лабораторії згідно СОУ та функціонування лабораторій вимагають набагато менших ресурсів у порівнянні із стандартом ДСТУ ISO/IEC 17025. Зокрема, для проведення калібрування допускається застосовувати операції існуючих методик повірки (зовнішній вигляд, перевірка працездатності, звіряння з еталоном) та стандартні процедури оцінювання невизначеності вимірювань, що викладені в нормативних документах загального характеру. Найкращий з них - СООМЕТ/R/GM32:2017. Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов и оценивания неопределенностей.

8. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував про успішне завершення уповноваження ДП «Сумистандартметрологія» на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології. Комісія Мінекономіки України перевірила відповідність підприємства критеріям уповноваження. Особлива увага з боку комісії була приділена наявності власних еталонів та кваліфікації персоналу. Були перевірені Конотопське та Шосткинське відділення. В результаті ДП «Сумистандартметрологія» отримало свідоцтво про уповноваження номер П-52-2019 терміном на 5 років.

9. Доповідач Губський О.В. ознайомив присутніх з проблемами обліку природного газу, які існують на підприємстві АТ «Сумигаз» та із заходами їх вирішення. Зокрема було наголошено, що з причини епідемії грипу наразі накопичилося біля 80 тис. неповірених побутових лічильників. Певні проблеми існують з проведенням калібрування еталонів підприємства.

10. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про нові еталони, що були придбані за останній період. Зокрема про ультразвуковий рівнемір-аналізатор для повірки ЗВТ рівня в резервуарах скрапленого газу. Також для повірки штрихових мір (рулетки, метроштоки) були придбані в Білорусі еталонні стрічки. Для забезпечення повірки лічильників газу промислових з діапазоном вимірювання витрати до 2500 м3/год був придбаний еталонний лічильник ЛГЕ-2500. Також триває процес оснащення відділень еталонним обладнанням. Придбаний генератор пароповітряних сумішей для повірки алкотестерів в Шосткинському відділенні.

11. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про необхідність внесення змін до складу Ради. У зв’язку із зміною місця роботи члена Ради Голубченко Д.А. (переїзд до м. Чернівці), запропоновано обрати членом Ради головного метролога АТ «Сумигаз» Губського Олександра Васильовича.

Голосували: «за» - одноголосно.

У зв’язку із звільненням члена Ради Мороза М.І. запропоновано обрати членом Ради заступника начальника випробувальної лабораторії Сумського ЕТЦ Гладишева Д.П.

Голосували: «за» - одноголосно.

У зв’язку із переходом на іншу роботу члена Ради Самсоненко О.В. було запропоновано обрати членом Ради із покладанням функцій секретаря Ради інженера ДП «Сумистандартметрологія» Проценко Ю.М.

Голосували: «за» - одноголосно.

12. Доповідач Одноралов В.М. привітав членів Ради із Всесвітнім днем метрології, який наразі святкується під гаслом «Вимірювання для глобальної торгівлі». Зачитав та прокоментував звернення директорів ВІРМ та ВІML.

13. Доповідач Одноралов В.М. запросив членів Ради активніше надавати пропозиції до плану наступного засідання. Наступне засідання запропоновано провести у жовтні поточного року.

Секретар Ради метрологів Ю.М. Проценко