Доступ до публічної інформації

 Відповідно до пункту 4 частини першої статті 52 Закону України "Про управління об`єктами державної власності", Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України від 20.08.2014 № 459, та з метою забезпечення прозорості діяльності суб`єктів господарювання державного сектору економіки, їхньої відповідальності перед українським суспільством, привабливості для інвесторів, потенційних ділових партнерів, а також створення умов для запровадження на таких суб`єктах господарювання визнаних у світі принципів корпоративного управління, ДП "Сумистандартметрологія" оприлюднює зведену річну інформацію щодо результатів діяльності за 2014/2015/2016 рік.

 

Відомості про договори

Статут підприємства у чинній редакції

 

Статут підприємства у редакції, що діяла раніше

 

Фінансова звітність 2021 

 
 
 
 
 
 

Звіт за 1 квартал 2021 року

Баланс  на 31.03.2021 року

Звіт про фінансові результати  за І квартал 2021 року

 

Фінансова звітність 2020

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 р.(форма №1)
 Звіт незалежного аудитора
Звіт про власний капітал (форма №4)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом, форма №3)
Звіт про фінансові результати (форма №2)
Примітки до річної фінансової звітності (форма №5)

Звіт за 1 квартал 2020 року

Баланс  на 31.03.20200 року

Звіт про фінансові ре1зультати  за І квартал 2020 року

 

Звіт за 2 квартал 2020 року

Баланс  на 30.06.2020 року

Звіт про фінансові результати  за півріччя 2020 року

 

Звіт за 3 квартал 2020 року

Баланс  на 30.09.2020 р0оку

Звіт про фінансові результати  за 3 квартал 2020 року

 

Фінансова звітність 2019

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 р.(форма №1)
Звіт незалежного аудитора
Звіт про власний капітал (форма №4)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом, форма №3)
Звіт про фінансові результати (форма №2)
Примітки до річної фінансової звітності (форма №5)

 

Фінансова звітність 2018 

Баланс на 31.12.2018
Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік
Звіт незалежного аудітора
Звіт про фінансові результати 2018 року
Звіт про власний капітал
Звіт про рух грошових коштів


Фінансова звітність
 2017
 

Аудиторський висновок за 2017 рік
Баланс за 2017 рік
Звіт про власний капітал за 2017 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік
Звіт про фінансові результати за 2017 р.
Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік
Баланс(Звіт про фінансовий стан) 31.03.17 
Звіт про фінансові результати І квартал 2017 р.
Баланс(Звіт про фінансовий стан) 30.06.17 
Звіт про фінансові результати І півріччя 
Баланс(Звіт про фінансовий стан) 30.09.17 
Звіт про фінансові результати 9 місяців 2017 р.

 

 

Фінансова звітність 2016

 

Баланс(Звіт про фінансовий стан) 31.03.16

balans_31.03.16.pdf

Баланс(Звіт про фінансовий стан) 30.06.16 balans_30.06.16.pdf
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 30.09.16 balans_30.09.16.pdf
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 31.12.16 balans_31.12.16.pdf
Звіт про фінансові результати І квартал 2016 р.
zvit_1_kv_2016.pdf
Звіт про фінансові результати І півріччя zvit_1_pivricha.pdf
Звіт про фінансові результати 9 місяців 2016 zvit_9mesyacev_2016.pdf
Звіт про фінансові результати (сукупний дохід) zvit_pro_sykypnui_dohid.pdf
Звіт про власний капітал  zvit_pro_vlasnui_kapital.pdf
Звіт про рух грошових коштів zvit_ryhy_groshovuh_koshtiv.pdf
Примітки до річної фінансової звітності prumitku_do_richnoi_finzvitnosti.pdf

 

Фінансова звітність 2015

Баланс I квартал

balans1.pdf
balans2.pdf

Фінансові результати  I квартал fin_rezultati1.pdf
fin_rezultati2.pdf
Баланс I півріччя balans1.pdf
balans2.pdf
Фінансові результати I півріччя
fin_rezultati1.pdf
fin_rezultati2.pdf
Баланс Вересень balans_veresen.pdf
Баланс Грудень balans_gruden.pdf
Звіт за фін результатами
zvit_za_fin_resultatami_2015.pdf
Фін результати за 9 місяців fin_rezultati_za_9_mesyacev.pdf

Фінансова звітність 2014

Баланс 

balans1.pdf
balans2.pdf

Звіт про власний капітал vlasnij_kapital1.pdf
vlasnij_kapital2.pdf
Звіт про рух грошових коштів ruh_koshtiv1.pdf
ruh_koshtiv2.pdf
Примітки до річної фінансової звітності primitki1.pdf
primitki2.pdf
primitki3.pdf
primitki4.pdf
primitki5.pdf
primitki6.pdf
primitki7.pdf
primitki8.pdf
primitki9.pdf
primitki10.pdf
Фінансові результати fin_rezultati1.pdf
fin_rezultati2.pdf