Бюро приймання

Бюро приймання засобів вимірювальної техніки – структурний підрозділ, призначений для безпосередньої роботи із замовниками метрологічних послуг, а саме:

 • Приймання та видача ЗВТ, повірка та калібрування (далі – повірка) яких виконується на території ДП «Сумистандартметрологія» та його відділень.
 • Оформлення рахунків та актів здачі - приймання робіт (надання послуг).
 • Приймання та узгодження графіків ЗВТ, що знаходяться в експлуатації та підлягають повірці.
 • Укладання договорів на метрологічні послуги.
 • Підготовка документів для участі у тендерних процедурах на закупівлю метрологічних послуг.

Бюро приймання

Порядок приймання ЗВТ:

 • ЗВТ приймаються на повірку у терміни, вказані у графіку.
 • За відсутності графіку (при одноразовому наданні метрологічних послуг) або за відсутності наданих ЗВТ у графіку, вони приймаються при наявності гарантійного листа.
 • Працівники бюро приймання проводять огляд ЗВТ, перевіряють комплектність, контролюють відповідність типів і заводських номерів ЗВТ наданій документації.
 • ЗВТ, які за результатами огляду визнані невідповідними (пошкоджені, некомплектні, незадовільного зовнішнього вигляду тощо), повертаються замовнику.
 • При прийомі ЗВТ оформлюється два примірника рахунку та акту здачі-приймання.
 • Оплата послуг та оформлення актів здачі-приймання проводиться згідно вимог типового договору на метрологічні послуги.

Примітка! Після скачування типового договору обов'язково зателефонувати за номером (0542) 33-50-59 для реєстрації

Форми типових документів для завантаження:

1.Типовий договір для бюджетних організацій

2.Типовий договір для госпрозрахункових організацій

3.Типовий договір для фізичних осіб-підприємців

4.Додаткова угода

5. Форма графіку

6. Форма заявки на калібрування

7. Форма заявки на повірку

8. Форма заявки на метрологічну перевірку

Рекомендації стосовно оформлення графіків повірки за новими кодами видів вимірювань

 

Щодо віднесення засобів вимірювальної техніки за новими видами вимірювань згідно міжнародної класифікації (www.bipm.org)

1. L–довжина. До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання геометричних розмірів, відстаней, а також кутів. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання геометричних величин (код 01), а також ЗВТ рівня в коду 03.

2. М – маса та пов’язані з нею величини. До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання маси, сили, параметрів руху, твердості, витрати, об’єму. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання механічних величин, витрати та тиску (коди 02, 03 та 04) крім параметрів вібрації, а також ЗВТ для вимірювання густини та в’язкості з коду 05.

3. ЕМ – електрика та магнетизм. До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання електричних та магнітних величин. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання електричних та магнітних величин (код 08), а також радіотехнічні вимірювання (код 09).

4. Т – термометрія. До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання температури та пов’язаних з нею величин. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання температури та теплофізичних величин (код 06), а також ЗВТ для вимірювання вологості (гігрометри та вимірювачі точки роси) з коду 05.

5. ТF – час і частота. До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання інтервалів часу та частоти. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання часу та частоти (код 07).

6. РR – фотометрія. До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання оптико-фізичних величин. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання аналогічних величин (код 11).

7. ІR– іонізуюче випромінювання. До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання параметрів іонізуючого випромінювання. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання характеристик іонізуючого випромінювання та ядерних констант (код 12).

8. АUV – акустика, ультразвук, вібрація. До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання параметрів звуку, вібрації та ультразвуку. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання акустичних величин (код 10), а також ЗВТ для вимірювання параметрів вібрації (з коду 02). Сюди також можна віднести ультразвукові терапевтичні апарати медичного призначення.

9. QМ – хімія (кількість речовин). До цього виду вимірювань відносяться ЗВТ, призначені для вимірювання фізико-хімічних величин. За старою системою до цього виду вимірювань відносяться ЗВТ для вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин (код 05), крім ЗВТ для вимірювання вологості, точки роси, густини та в’язкості.

Контакти:

Центральній офіс (м. Суми)

Тел.: (0542) 33-50-59; (050) 407-95-01 Руденко Юлія Анатоліївна
E-mail: 335059@ukr.net

Конотопське відділення

Тел.: (05447) 2-40-69 Ісаєва Людмила Миколаївна
E-mail: konotopcsm@ukr.net

Шосткинське відділення

Тел.: (05449) 4-25-01 Подоляк Тамара Василівна
E-mail: 1shostka_csm@ukr.net