ПРОТОКОЛ №6 ЗАСІДАННЯ РАДИ МЕТРОЛОГІВ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Ради метрологів
___________ В.М.Одноралов
„____”________________2018 р.
ПРОТОКОЛ
засідання Ради метрологів Сумської області
м. Суми 23 травня 2018 року

У засіданні брали участь 14 членів Ради та дві запрошених особи - керівник калібрувальної лабораторії ДП "Сумистандартметрологія" Крамська О.Ф. та інженер з метрології КЗ СОР "Сумська обласна клінічна лікарня" Клименко Н.А. Присутні більше половини членів Ради.

Порядок денний:
1. Звіт про виконання рішень попереднього засідання.
Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.
2. Зміни до законодавства України у сфері метрології.
Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.
3. Акредитація калібрувальної лабораторії ДП Сумистандартметрологія
Доповідач: керівник лабораторії Крамська О.Ф.
4. Нові еталони ДП «Сумистандартметрологія».
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
5. Українська система добровільного оцінювання стану вимірювань.
Доповідач: член Ради Мірошниченко О.М.
6. Дигіталізація економіки – новий виклик для метрологічної системи.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
7. Нова редакція стандарту ISO/IEC 17025.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
8. Основні задачі та проблеми функціонування метрологічного нагляду.
Доповідач: член Ради Мішукова І.С.
9. Оцінювання невизначеності результатів випробування продукції.
Доповідачі: член Ради Нємцев В.В., голова Ради Одноралов В.М.
10. Зміни у складі Ради метрологів Сумської області.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
11. Дискусії.


1. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про стан справ щодо тих питань, які обговорювалися на попередньому засіданні.
2. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про зміни, які були внесені в Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" з моменту набуття їм чинності. Також детально був представлений та проаналізований законопроект 6235 від 11.04.2017 року (доопрацьований), згідно якому планується внесення суттєвих змін до Закону. Доповідач проінформував присутніх про створення Галузевої тристоронньої соціально-економічної комісії у сфері технічного регулювання при Мінекономрозвитку України – постійно діючого органу, що утворюється для ведення соціального діалогу з вирішення нагальних проблем у роботі підприємств, установ, організацій сфери технічного регулювання України. Також були доведені до відома членів Ради пропозиції регіональних підприємств сфери технічного регулювання України щодо змін до метрологічного законодавства.
3. Доповідач Крамська О.Ф. проінформувала про успішне завершення процедури первинної акредитації калібрувальної лабораторії ДП "Сумистандартметрологія" в національному агентстві з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, про перелік категорій устатковання в сфері акредитації лабораторії та про особливості та складності, які виникали на завершальному етапі. Доповідач звернулася до присутніх з проханням надавати пропозиції щодо розширення сфери акредитації лабораторії.
4. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував про нові еталони, які були придбані останнім часом в рамках підготовки до уповноваження на поведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ та розширення переліку метрологічних послуг:
- установку АС-50(80) для повірки лічильників води до діаметру 80 мм;
- набір логерів температури SterilDisk для атестації стерилізаторів;
- еталонний трансформатор напруги СА921-110 для повірки вимірювальних трансформаторів напруги до 110 кВ;
- калібрувальний шприць для повірки спірометрів;
- комбінований прилад BARO для контролю умов проведення повірки та калібрування ЗВТ (атмосферний тиск, вологість та температура повітря).
5. Доповідач, член Ради Мірошниченко О.М. проінформував членів Ради про Українську систему добровільного оцінювання стану вимірювань згідно вимог ДСТУ ISO/IEC 10012:2005. Доповів про рішення координаційної ради системи щодо залучення ДП "Сумистандартметрологія" до робіт з оцінювання стану вимірювань замовників у якості сюрвейєра (оцінювача) системи. Зупинився на особливостях нової системи.
6. Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про основний зміст наукового звіту РТВ (наукового метрологічного інституту Німеччини), в якому основна увага була приділена новому виклику для національних метрологічних систем у зв'язку із набираючим обертів процесом дигіталізації світової економіки в рамках четвертої промислової революції (Індустрія 4.0) та концепції глобальної мережі "Інтернет речей". Доповідач проінформував про основні напрямки розвитку метрологічних послуг:
- цифрова трансформація метрологічних послуг;
- метрологія в аналізуванні великих масивів даних;
- метрологія для моделювання та віртуальних засобів вимірювання;
- метрологія комунікаційних систем для дигіталізації,
а також про досягнення в цьому напрямку в ДП "Сумистандартметрологія":
- атестація та повірка автоматизованих систем комерційного обліку енергоресурсів;
- атестація серверів провайдерів Інтернет;
- створення регіональної бази даних протоколів повірки побутових лічильників води.
Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про перспективні напрямки у цій роботі:
- створення сучасної захищеної бази даних протоколів та свідоцтв про повірку та калібрування ЗВТ;
- розробка прикладного ПЗ, призначеного для автоматизованої розробки методик калібрування ЗВТ.
7. Доповідач Одноралов В.М. проінформував членів Ради про нову редакцію міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 та основні виклики, пов'язані із набуттям ним чинності в України з 01.01.2018 року.
Доповідач детально зупинився на основних відмінностях нової редакції стандарту від попередньої.
8. Доповідач, член Ради Мішукова І.С. доповіла про основні задачі та проблеми функціонування ринкового та метрологічного нагляду. Наголосила на наявність мораторію на планові перевірки з метрологічного нагляду. Роз'яснила правила та порядок оформлення та надання скарг щодо фактів порушення метрологічного законодавства.
9. Доповідачі, член Ради Нємцев В.В. та Одноралов В.М. проінформували про результати застосування розробленого ДП "Сумистандартметрологія" методичного документу щодо оцінювання невизначеності вимірювань при випробуванні відцентрових насосів акредитованою випробувальної лабораторією АТ "Сумський завод "Насосенергомаш". Було наголошено на високому ступеню автоматизації процесу оцінювання невизначеності вимірювань при прямих вимірюваннях таких параметрів насосів, як частота обертання валу, тиск, температура, вібрація, шум тощо, так і опосередкованих вимірювань та розрахунків комплексних показників таких, як подача, напір, кавітаційний запас, потужність на валу та коефіцієнт корисної дії насосів.
10. Доповідач Одноралов В.М. виніс на розгляд Ради питання щодо внесення змін до її складу, а саме:
- у зв'язку із зміною місця роботи члена Ради Мішукової Ірини Сергіївни, яка відтепер працює на посаді головного фахівця з ринкового та метрологічного нагляду Головного управління Держпродспоживслужби України в Сумській області, була винесена на розгляд пропозиція щодо підтвердження її статусу члена Ради. Підстава - згода начальника Головного управління Моісеєнка В.В. та самої Мішукової І.С.
Результати голосування: за - 13 голосів, проти - 0 голосів, утрималися - 0 голосів. Рішення прийняте одностайно.
- у зв'язку із появою у Сумській області першої акредитованої калібрувальної лабораторії було запропоновано включити до складу Ради керівника лабораторії Крамську Олену Федорівну за її згодою.
Результати голосування: за - 14 голосів, проти - 0 голосів, утрималися - 0 голосів. Рішення прийняте одностайно.
- у зв'язку із скороченням посади обласного метролога управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації, було запропоновано ввести до складу Ради представника від медичних установ області - інженера з метрології КЗ СОР "Сумська обласна клінічна лікарня" Клименко Наталію Анатоліївну. Підстава - згода головного лікаря КЗ СОР "Сумська обласна клінічна лікарня" Гороха В.В та самої Клименко Н.А.
Результати голосування: за 14 голосів, проти - 0 голосів, утрималися - 0 голосів. Рішення прийняте одностайно.
11. Доповідач Одноралов В.М. привітав членів Ради із професійним святом - Всесвітнім днем метрології. Зачитав та прокоментував звернення директора Міжнародного бюро мір та ваг Мартіна Мілтона до цьогорічного свята. Проілюстрував наукові проекти щодо перевизначення основних одиниць системи SI: кілограма, кельвіна, ампера та моля.

Доповідач Одноралов В.М. закликав членів Ради активніше надавати пропозиції до плану наступного засідання. Наступне засідання запропоновано провести у жовтні поточного року.


Голова Ради метрологів В.М.Одноралов

Секретар Ради метрологів О.Ф.Самсоненко