ПРОТОКОЛ №7 ЗАСІДАННЯ РАДИ МЕТРОЛОГІВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради метрологів

         ___________ В.М.Одноралов

„____”________________2018 р.

ПРОТОКОЛ

засідання Ради метрологів Сумської області

м. Суми                                                                        10 жовтня 2018 року

 

          У засіданні брали участь 16 членів Ради та одна запрошена особа - заступник директора Сумського НДЕКЦ Дяченко С.П. Присутні більше половини членів Ради.

Порядок денний:

1. Звіт про виконання рішень попереднього засідання.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

2. Зміни до законодавства України у сфері метрології.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

3. Підготовка до уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ в ДП «Сумистандартметрологія».

Доповідач: Одноралов В.М.

4. Приєднання України до Метричної Конвенції.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

5. Всеукраїнський семінар-нарада «Облік природного газу та метрологія»

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

6. Атестація калібрувальної лабораторії АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».

Доповідач: Член Ради Нємцев В.В.

7. Нарада заступників директорів державних підприємств (метрологічних центрів) Мінекономрозвитку України.

Доповідач: Член Ради Мірошниченко О.М.

8.Нові стандарти регіональної системи забезпечення єдності вимірювань.

(Методики калібрування).

Доповідач: Член Ради Мірошниченко О.М.

9. Нові еталони ДП «Сумистандартметрологія»

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

10. Зміни у складі Ради метрологів Сумської області.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

11. Обговорення плану роботи Ради на 1 півріччя 2019 року.

Доповідач: Голова Ради Одноралов В.М.

12. Дискусії

1. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про стан справ щодо тих питань, які обговорювалися на попередньому засіданні.

          2. Доповідач Одноралов В.М. детально представив та проаналізував законопроект 6235 від 11.04.2017 року (доопрацьований), згідно якому планується внесення суттєвих змін до Закону. Доповідач проінформував присутніх про очікуваний термін прийняття цих змін та про нові зміни в рамках цього законопроекту, які були озвучені представниками ДП «Укрметртестандарт» на семінарі в м. Чернігові в серпні поточного року.

3. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про початок підготовки ДП "Сумистандартметрологія" до чергового уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ. Доповідач наголосів на суттєво відмінних Критеріях уповноваження, детально проаналізував їх вимоги та проінформував про високий рівень фінансових витрат центру для забезпечення виконання Критеріїв уповноваження.

4. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував членів Ради про рішення, прийняте Міністерством Європи та закордонних справ Франції щодо приєднання України до Метричної Конвенції. Розповів про історію Метричної Конвенції і про привілеї, які дає статус держави-члена Метричної Конвенції. Наголосив на проблемі виконання фінансових зобов’язань України, як держави-члена Метричної Конвенції.

5. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував присутніх про Всеукраїнський семінар-нараду «Облік природного газу та метрологія», якій відбувся в Херсонській області в вересні поточного року. Озвучив основні напрями розвитку метрології обліку газу, які були обговорені в рамках програми семінару. Член Ради Голубченко А.Д. наголосів на проблемі відповідності ЗВТ, що використовуються для комерційного обліку газу на надаються на ринку України, вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки та технічних умов на них.

6. Доповідач Нємцев В.В. проінформував присутніх про позитивні результати та проблемні питання атестації калібрувальної лабораторії АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» згідно вимог стандарту регіональної системи забезпечення єдності вимірювань СОУ РУ 71.2-02568064.013:2017 «Атестація калібрувальних лабораторій. Загальні вимоги та порядок проведення». Повідомив, що свідоцтво про атестацію калібрувальної лабораторії було визнано замовниками продукції підприємства з Індії.

          7. Доповідач Мірошниченко О.М. проінформував присутніх про основні питання, що обговорювалися на нараді заступників директорів державних підприємств (метрологічних центрів) Мінекономрозвитку України в м. Києві 19 вересня поточного року. Повідомив, що основні питання стосувалися підготовки метрологічних центрів до чергового уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ в 2019 році. Було наголошено на суворому виконанні вимог Критеріїв уповноваження. Були обговорені проблеми однозначного тлумачення вимог Критеріїв.

          8. Доповідач Мірошниченко О.М. проінформував присутніх про науково-технічні розробки ДП «Сумистандартметрологія» в галузі створення методик калібрування робочих еталонів центру. Повідомив про плани розробки методик калібрування робочих еталонів з метою забезпечення вимог простежуваності вимірювань згідно статті 27 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та Критеріїв уповноваження.

          9. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував присутніх про нові еталони, які були придбані останнім часом в рамках підготовки до уповноваження на поведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ та розширення переліку метрологічних послуг:

- багатофункціональний генератор RIGOL-1022Z для забезпечення повірки ультразвукових дефектоскопів;

- тепловізор FLUKE TiR1 для проведення тепловізійного обстеження будівель.

10. Доповідач Одноралов В.М. виніс на розгляд Ради питання щодо внесення змін до її складу, а саме:

- у зв'язку із тим, що результати вимірювань в сфері правоохоронної діяльності відносяться до сфери законодавчо регульованої метрології та мають надзвичайно велике значення у житті нашого регіону, було запропоновано ввести до складу Ради представника від правоохоронних структур області – заступника директора Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Дяченка Сергія Петровича. Підстава - згода директора Сумського НДЕКЦ Радченко Р.В та самого Дяченка С.П.

Дяченко С.П. ознайомив присутніх із основними напрямками метрологічної діяльності Сумського НДЕКЦ.

Результати голосування: за 16 голосів, проти - 0 голосів, утрималися - 0 голосів. Рішення прийняте одностайно.

          11. Доповідач Одноралов В.М. привітав членів Ради із професійним святом – Днем працівників стандартизації та метрології України, а також із Міжнародним днем стандартів. Зачитав та прокоментував звернення президентів IEC, ISO та ITU до цьогорічного свята. Проілюстрував значення міжнародних стандартів для реалізації інноваційних проектів.

Доповідач Одноралов В.М. закликав членів Ради активніше надавати пропозиції до плану наступного засідання. Наступне засідання запропоновано провести у травні наступного року.

          Голова Ради метрологів                   В.М.Одноралов

          Секретар Ради метрологів                         О.В.Самсоненко