Протокол Ради Метрологів №8 від 21.05.2019р

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради метрологів

         ___________ В.М.Одноралов

„____”________________2019 р.

ПРОТОКОЛ

засідання Ради метрологів Сумської області

м. Суми                                                                        21 травня 2019 року

 

          У засіданні брали участь 19 членів Ради та одна запрошена особа - начальник відділу повірки та калібрування механічних та лінійно-кутових ЗВТ ДП «Сумистандартметрологія» Павленко І.О. Присутні більше половини членів Ради.

Порядок денний:

1.Звіт про виконання попереднього рішення Ради.

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

2. Зміни до законодавства України у сфері метрології.

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

3. Підготовка до уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ в ДП «Сумистандартметрологія».

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

4. 26-та Генеральна конференція по мірах та вагах.

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

5. Перевизначення основних одиниць міжнародної системиSI.

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

6. Акредитація випробувальної лабораторії з ОТК ДТЗ.

Доповідач: член Ради Галат С.В.

7. Забезпечення простежуваності вимірювань на базі локальних ієрархічних схем.

Доповідач: член Ради Мірошниченко О.М.

8. Результати планових та позапланових перевірок в галузі метрологічного нагляду.

Доповідач: член Ради Мішукова І.С.

9. Нові еталони ДП «Сумистандартметрологія».

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

10. Організаційні питання Ради метрологів Сумської області.

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

11. Обговорення плану роботи Ради на 2 півріччя 2019 року.

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

12. Дискусії

1. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про стан справ щодо тих питань, які обговорювалися на попередньому засіданні.

          2. Доповідач Одноралов В.М. детально представив та проаналізував законопроект 6235 від 11.04.2017 року (доопрацьований), згідно якому планується внесення суттєвих змін до Закону. Доповідач проінформував присутніх, що даний законопроект не набрав достатньої кількості голосів (за - 193) та, згідно регламенту ВР, був відхилений. 16 квітня 2019 року був зареєстрований законопроект 10183, який за змістом повторює скасований.

3. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про перебіг підготовки ДП "Сумистандартметрологія" до чергового уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ. Доповідач наголосів на великих фінансових витратах центру для забезпечення виконання Критеріїв уповноваження. Закупівля методик повірки Укрметртестстандарту – 160 тис. грн., калібрування еталонів – 750 тис. грн. минулого року та 780 тис. грн. поточного, закупівля власного еталонного обладнання та стандартних зразків – біля 1 млн. грн. щорічно на протязі трьох останніх років. Доповідач проінформував про особливості уповноваження на прикладах центрів, які цю процедуру вже пройшли (Львів, Харків).

4. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував членів Ради про 26 Генеральну конференцію по мірах та вагах, яка відбулася в період з 13 по16 листопада минулого року. Зупинився на резолюціях конференції, ноій редакції спільної Декларації щодо простежуваності вимірювань та на виборах нового президента міжнародного Комітету по мірах і вагах, а також нових членів Комітету, серед яких уперше в історії обраний представник України – генеральний директор ННЦ «Інститут метрології» Неєжмаков П.І.

5. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував присутніх про історичне рішення конференції стосовно перевизначення чотирьох основних одиниць системи SI - кілограма, кельвіна, ампера та моля на базі світових фундаментальних констант (постійних Планка, Больцмана, елементарного заряду та числа Авогадро). Доповідач детально описав фізичні принципи, які були закладені в основу апаратури для реалізації нових визначень цих величин.

6. Доповідач Галат С.В. проінформував присутніх про позитивні результати та проблемні питання акредитації випробувальної лабораторії для проведення обов’язкового технічного контролю дорожньо-транспортних засобів. Наголосів на суттєво більшій вартості та складності проходження процедури акредитації у порівнянні з атестацією за СОУ РУ 71.2-02568064.013. Наголосив про можливість акредитації СТО у якості органу з інспектування за ДСТУ ISO/IEC17020 для проведення ОТК ДТЗ.

7. Доповідач Мірошниченко О.М. проінформував присутніх про одну з основних умов визнання результатів вимірювання – забезпечення метрологічної простежуваності. Нагадав, що за старою системою просстежуваність забезпечувалася за допомогою державних повірочних схем, встановлених державними стандартами, які наразі є чинними. З іншого боку Міжнародна організація законодавчої метрології розробила документ Д5, який встановлює порядок розробки ієрархічних схем із вказанням невизначеності вимірювань на відміну від повірочних схем, де вказуються границі похибки. Процітував інформацію на сайті чеського метрологічного інституту, де наголошено, що і калібрування, і повірка ЗВТ є двома формами забезпечення прстежуваності вимірювань. Представив розробку першої локальної ієрархічної схеми ДП «Сумистандартметрологія» для засобів вимірювальної техніки маси.

          8. Доповідач Мішукова І.С. проінформувала присутніх про перші результати планових перевірок у сфері метрологічного нагляду, які почалися після скасування мораторію на перевірки державними контролюючими органами. Наголосила на суттєвому недоліку форм акту перевірок, де інспектор не може обґрунтовувати своє рішення, передбачені формулювання лише «так», чи «ні». Також низька ефективність перевірок метрологічного нагляду обумовлене низьким рівнем штрафів, які прив’язані до неоподатковуваного мінімуму, розмір якого не мінявся вже багато років.

Підкреслила, що найважливішими видами діяльності, щодо яких проводяться перевірки, це захист життя та здоров’я громадян та торгівельно-комерційні операції. Тим не менш, була відмічена певна ефективність перевірок, більше суб’єктів господарювання в цих видах діяльності відновили переодичну повірку законодавчо регульованих ЗВТ.

          9. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував присутніх про нові еталони, які були розроблені та придбані останнім часом в рамках підготовки до уповноваження на поведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ та розширення переліку метрологічних послуг:

- металографічний мікроскоп ММР-2Р для забезпечення повірки стандартних зразків для неруйнівного контролю;

- формувач імпульсів для забезпечення повірки електронних секундомірів;

- імітатор імпульсів для забезпечення повірки теплообчислювачів на місці експлуатації;

- дефектоскоп ультразвуковий УД2-12 для забезпечення вимог методики повірки стандартних зразків ультразвукової дефектоскопії.

Також було проінформовано присутніх про новий журнал «Метрологія для підприємства», видавництво якого розпочалося в поточному році. Підкреслена орієнтація тематики журналу саме на метрологів-практиків.

10. Доповідач Одноралов В.М. виніс на розгляд Ради питання щодо заснування звання «Почесний член Ради метрологів Сумської області» та вніс пропозицію присвоїти це почесне звання члену Ради Білоусу Василю Йосиповичу за багаторічну працю в ДП «Сумистандартметрологія» (52 роки) та неоціненний внесок у розвиток метрології в регіоні.

Результати голосування: за 19 голосів, проти - 0 голосів, утрималися - 0 голосів. Рішення прийняте одностайно.

Білоусу В.Й урочисто вручено свідоцтво почесного члена Ради метрологів Сумської области за № 001

          11. Доповідач Одноралов В.М. привітав членів Ради із Всесвітнім днем метрології, який наразі святкується під гаслом «Міжнародна система одиниць – фундаментально краща». Зачитав та прокоментував звернення директорів ВІРМ та ВІML.

Доповідач Одноралов В.М. закликав членів Ради активніше надавати пропозиції до плану наступного засідання. Наступне засідання запропоновано провести у жовтні наступного року.

          Голова Ради метрологів                   В.М.Одноралов

          Секретар Ради метрологів                         О.В.Самсоненко