ПРОТОКОЛ № 10 засідання Ради метрологів Сумської області

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради метрологів

___________ В.М.Одноралов

25” травня 2020 р.

ПРОТОКОЛ № 10

засідання Ради метрологів Сумської області

(в режимі вебінару, ID 2549819404, пароль 830356)

м. Суми 20 травня 2020 року

 

У засіданні брали участь 15 членів Ради:

1. Білоножко Віктор Петрович - заступник директора по науці Конотопського електромеханічного заводу.

2. Влезько Віталій Володимирович – директор ТОВ «ДП Укртехнагляд».

3. Галат Сергій Веніаминович – головний метролог, начальник відділу метрології та вимірювальної техніки ПАТ «СМНВО».

4. Дейнека Андрій Олександрович – начальник метрологічної служби ПАТ «Сумиобленерго».

5. Івченко Олександр Володимирович – доцент кафедри ТМВІ СумДУ, к.т.н.

6. Коваль Людмила Андріївна – начальник абонентського відділу КП «Міськводоканал».

7. Колотвін Андрій Анатолійович – начальник метрологічної лабораторії ПАТ «Сумихімпром».

8. Комаров Володимир Семенович – головний метролог ДержНДІ ХП.

9. Крамська Олена Федорівна – керівник калібрувальної лабораторії ДП «Сумистандартметрологія».

10. Мірошниченко Олександр Михайлович – начальник відділу НТЗ ДП «Сумистандартметрологія».

11. Мякотний Євген Всеволодович - головний метролог ДП «Конотопський завод АВІАКОН».

12. Одноралов Володимир Миколайович – заступник генерального директора ДП «Сумистандартметрологія» з метрології, стандартизації та наукової діяльності, к.т.н.

13. Однороб Григорій Павлович - – головний метролог – начальник відділу НГВУ «Охтирканафтогаз».

14. Піталенко Володимир Володимирович – начальник головної випробувальної лабораторії в будівництві ДП ПАТ «Сумбуд».

15. Редько Олександр Григорович – начальник Шосткінського відділення ДП «Сумистандартметрологія».

Присутні більше половини членів Ради. Замість члена ради Дяченко С.П. – заступника директора Сумського науково-дослідного експертно-технічного центру МВС України. була присутня Манько Е.С.

Запрошені: Губський О.В. головний метролог управління метрології АТ «Сумигаз»; Гладишев Д.П. заступник начальника випробувальної лабораторії Сумського ЕТЦ; Проценко Ю.М. інженер з метрології відділу НТЗ ДП «Сумистандартметрологія».

Підключилися:

1.Камша Олександр Андрійович – заступник генерального директора ДП «Черкасистандартметрологія».

2. Шапіро Сергій Олексійович – директор ТОВ «Акваприлад».

Порядок денний:

1. Звіт про виконання попереднього рішення Ради.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
2. Зміни до законодавства України у сфері метрології.
Доповідачі: начальник управління метрології Мінекономіки Попруга Ю.М.,

голова Ради Одноралов В.М.,
3. Зміни до законодавства України у сфері оцінки відповідності.

Доповідачі: начальник управління оцінки відповідності та технічних

регламентів Мінекономіки Янович В.І., голова Ради Одноралов В.М.
4. Дистанційне оцінювання стану вимірювань.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
5. Організація навчального процесу СумДУ в режимі онлайн.
Доповідач: член Ради Івченко О.В.
6. Міжлабораторні порівняння результатів калібрування ЗВТ калібрувальної

лабораторії ДП «Сумистандартметрологія».

Доповідач: член Ради Крамська О.Ф.

7. Атестація калібрувальних лабораторій метрологічних підрозділів ДП

«Сумистандартметрологія».
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
8. Уповноваження ДП «Сумистандартметрологія» на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
9. Основні проблеми комерційного обліку природного газу.
Доповідач: запрошений, головний метролог АТ «Сумигаз» Губський О.В.
10. Нові еталони ДП «Сумистандартметрологія».
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

11. Організаційні питання Ради метрологів.

Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

12. Обговорення плану роботи Ради на 2 півріччя 2020 року.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
13. Звернення директорів ВІРМ та ВІМL до Всесвітнього дня метрології.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

1. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про стан справ щодо тих питань, які обговорювалися на попередньому засіданні.

2. Доповідач, начальник управління метрології Мінекономіки Попруга Ю.М.,проінформував присутніх із основними змінами до законодавства України в сфері метрології,що набувають чинності з 03.07.2020року (відео звернення на сайті techreg.in.ua). Доповідач Одноралов В.М. проінформував про зміну керівництва Департаменту технічного регулювання та метрології Мінекономіки України, а також про внесення змін до Положення про Департамент. Довів до відома присутніх інформацію про нові критерії, стосовно яких визначається ступінь ризику від провадження діяльності з повірки законодавчо регульованих ЗВТ. Ознайомив із новими національними еталонами України. Детально проаналізував проект Наказу Мінекономіки про порядок калібрування еталонів, що застосовуються для повірки законодавчо регульованих ЗВТ

3. Доповідач начальник управління оцінки відповідності та технічних

регламентів Мінекономіки Якович В.І.проінформувала присутніх із основними змінами до законодавства України в сфері оцінки відповідності (відео звернення на сайті techreg.in.ua). Доповідач Одноралов В.М. проінформував про створення та функції міжсекторальних груп органів з оцінки відповідності.

4. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував членів Ради про порядок проведення дистанційного оцінювання стану вимірювань, де зазначивумови та підстави проведення, види оцінювання, технічне забезпечення, процедуру, переваги і недоліки, доклавши посилання на аналог - методику М-08.00.23 Національного агентства з акредитації України .

5. Доповідач Івченко О.В. повідомив, що СумДУ запровадили систему навчання в режимі онлайн, де студенти можуть не лише отримувати завдання та виконувати їх вдома, а і відвідувати пари онлайн. Університет створив окрему сторінку для професорів і викладачів із докладним поясненням, як користуватися наявними відкритими платформами для організації своїх курсів у режимі онлайн. На сторінці є чітка інформація, як користуватися кожною з цих платформ із покроковим описом – як записувати відео, розміщувати матеріали, організовувати тести на сайтах тощо.

6. Доповідач Крамська О.Ф. проінформувала про результати міжлабораторних порівняльних випробувань за 2019-2020 рік, яким була охоплена більша частина сфери акредитації, по всім групам отримані задовільні результати, окрім манометрів. За показником тиску були виконані коригувальні дії та проведені додаткові міжлабораторні порівняння з Конотопським відділенням ДП «Сумистандартметрологія», отримані задовільні результати.

7. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував присутніх про результати атестації калібрувальних лабораторій метрологічних підрозділів ДП «Сумистандартметрологія» згідно СОУ РУ 71.20-02568064.013:2017. Повідомив загальні вимоги та сферу застосування цього стандарту. Було наголошено, що процедура атестація калібрувальних лабораторії згідно СОУ та функціонування лабораторій вимагають набагато менших ресурсів у порівнянні із стандартом ДСТУ ISO/IEC 17025. Зокрема, для проведення калібрування допускається застосовувати операції існуючих методик повірки (зовнішній вигляд, перевірка працездатності, звіряння з еталоном) та стандартні процедури оцінювання невизначеності вимірювань, що викладені в нормативних документах загального характеру. Найкращий з них - СООМЕТ/R/GM32:2017. Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов и оценивания неопределенностей.

8. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував про успішне завершення уповноваження ДП «Сумистандартметрологія» на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології. Комісія Мінекономіки України перевірила відповідність підприємства критеріям уповноваження. Особлива увага з боку комісії була приділена наявності власних еталонів та кваліфікації персоналу. Були перевірені Конотопське та Шосткинське відділення. В результаті ДП «Сумистандартметрологія» отримало свідоцтво про уповноваження номер П-52-2019 терміном на 5 років.

9. Доповідач Губський О.В. ознайомив присутніх з проблемами обліку природного газу, які існують на підприємстві АТ «Сумигаз» та із заходами їх вирішення. Зокрема було наголошено, що з причини епідемії грипу наразі накопичилося біля 80 тис. неповірених побутових лічильників. Певні проблеми існують з проведенням калібрування еталонів підприємства.

10. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про нові еталони, що були придбані за останній період. Зокрема про ультразвуковий рівнемір-аналізатор для повірки ЗВТ рівня в резервуарах скрапленого газу. Також для повірки штрихових мір (рулетки, метроштоки) були придбані в Білорусі еталонні стрічки. Для забезпечення повірки лічильників газу промислових з діапазоном вимірювання витрати до 2500 м3/год був придбаний еталонний лічильник ЛГЕ-2500. Також триває процес оснащення відділень еталонним обладнанням. Придбаний генератор пароповітряних сумішей для повірки алкотестерів в Шосткинському відділенні.

11. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про необхідність внесення змін до складу Ради. У зв’язку із зміною місця роботи члена Ради Голубченко Д.А. (переїзд до м. Чернівці), запропоновано обрати членом Ради головного метролога АТ «Сумигаз» Губського Олександра Васильовича.

Голосували: «за» - одноголосно.

У зв’язку із звільненням члена Ради Мороза М.І. запропоновано обрати членом Ради заступника начальника випробувальної лабораторії Сумського ЕТЦ Гладишева Д.П.

Голосували: «за» - одноголосно.

У зв’язку із переходом на іншу роботу члена Ради Самсоненко О.В. було запропоновано обрати членом Ради із покладанням функцій секретаря Ради інженера ДП «Сумистандартметрологія» Проценко Ю.М.

Голосували: «за» - одноголосно.

12. Доповідач Одноралов В.М. привітав членів Ради із Всесвітнім днем метрології, який наразі святкується під гаслом «Вимірювання для глобальної торгівлі». Зачитав та прокоментував звернення директорів ВІРМ та ВІML.

13. Доповідач Одноралов В.М. запросив членів Ради активніше надавати пропозиції до плану наступного засідання. Наступне засідання запропоновано провести у жовтні поточного року.

Секретар Ради метрологів Ю.М. Проценко

Рада метрологів: Протокол №10

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради метрологів

         ___________ В.М.Одноралов

„____”________________2020 р.

ПРОТОКОЛ № 10

засідання Ради метрологів Сумської області

(в режимі вебінару, ID 2549819404, пароль 830356)

м. Суми                                                                                 20 травня 2020 року

 

           У засіданні брали участь 15 членів Ради. Присутні більше половини членів Ради. Замість члена ради Дяченко С.П. була присутня Манько Е.С.

Запрошені: Губський О.В. головний метролог управління метрології АТ «Сумигаз»; Гладишев Д.П. заступник начальника випробувальної лабораторії Сумського ЕТЦ; Проценко Ю.М. інженер з метрології відділу НТЗ ДП «Сумистандартметрологія».

Порядок денний:

1. Звіт про виконання попереднього рішення Ради.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
2. Зміни до законодавства України у сфері метрології.
Доповідачі: начальник управління метрології Мінекономіки Попруга Ю.М.,    

   голова Ради Одноралов В.М.,
3. Зміни до законодавства України у сфері оцінки відповідності.

Доповідачі: начальник управління оцінки відповідності та технічних  

регламентів Мінекономіки Якович В.І., голова Ради Одноралов В.М.
4. Дистанційне оцінювання стану вимірювань.
   Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
5. Організація навчального процесу СумДУ в режимі онлайн.
   Доповідач: член Ради Івченко О.В.
6. Міжлабораторні порівняння результатів калібрування ЗВТ калібрувальної  

   лабораторії ДП «Сумистандартметрологія».

Доповідач: член Ради Крамська О.Ф.

7. Атестація калібрувальних лабораторій метрологічних підрозділів ДП  

 «Сумистандартметрологія».
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
8. Уповноваження ДП «Сумистандартметрологія» на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.

   Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
9. Основні проблеми комерційного обліку природного газу.
Доповідач: запрошений, головний метролог АТ «Сумигаз» Губський О.В.
10. Нові еталони ДП «Сумистандартметрологія».
     Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

11. Організаційні питання Ради метрологів.

     Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

12. Обговорення плану роботи Ради на 2 півріччя 2020 року.
     Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
13. Звернення директорів ВІРМ та ВІМL до Всесвітнього дня метрології.
     Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.

1. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про стан справ щодо тих питань, які обговорювалися на попередньому засіданні.

           2. Доповідач, начальник управління метрології Мінекономіки Попруга Ю.М.,проінформував присутніх із основними змінами до законодавства України в сфері метрології,що набувають чинності з 03.07.2020року (відео звернення на сайті techreg.in.ua). Доповідач Одноралов В.М. проінформував про зміну керівництва Департаменту технічного регулювання та метрології Мінекономіки України, а також про внесення змін до Положення про Департамент. Довів до відома присутніх інформацію про нові критерії, стосовно яких визначається ступінь ризику від провадження діяльності з повірки законодавчо регульованих ЗВТ. Ознайомив із новими національними еталонами України. Детально проаналізував проект Наказу Мінекономіки про порядок калібрування еталонів, що застосовуються для повірки законодавчо регульованих ЗВТ

3. Доповідач начальник управління оцінки відповідності та технічних  

регламентів Мінекономіки Якович В.І. проінформувала присутніх із основними змінами до законодавства України в сфері оцінки відповідності (відео звернення на сайті techreg.in.ua). Доповідач Одноралов В.М. проінформував про створення та функції міжсекторальних груп органів з оцінки відповідності.

4. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував членів Ради про порядок проведення дистанційного оцінювання стану вимірювань, де зазначивумови та підстави проведення, види оцінювання, технічне забезпечення, процедуру, переваги і недоліки, доклавши посилання на аналог - методику М-08.00.23 Національного агентства з акредитації України .

5. Доповідач Івченко О.В. повідомив, що СумДУ запровадили систему навчання в режимі онлайн, де студенти можуть не лише отримувати завдання та виконувати їх вдома, а і відвідувати пари онлайн. Університет створив окрему сторінку для професорів і викладачів із докладним поясненням, як користуватися наявними відкритими платформами для організації своїх курсів у режимі онлайн. На сторінці є чітка інформація, як користуватися кожною з цих платформ із покроковим описом – як записувати відео, розміщувати матеріали, організовувати тести на сайтах тощо.

6. Доповідач Крамська О.Ф. проінформувала про результати міжлабораторних порівняльних випробувань за 2019-2020 рік, яким була охоплена більша частина сфери акредитації, по всі групам отримані задовільні результати, окрім манометрів. За показником тиску були виконані коригувальні дії та проведені додаткові міжлабораторні порівняння з Конотопською філією ДП «Сумистандартметрологія», отримані задовільні результати.

7. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував присутніх про результати атестації калібрувальних лабораторії метрологічних підрозділів ДП «Сумистандартметрологія» згідно СОУ РУ 71.20-02568064.013:2017. Повідомив загальні вимоги та сферу застосування цього стандарту. Було наголошено, що процедура атестація калібрувальних лабораторії згідно СОУ та функціонування лабораторій вимагають набагато менші ресурси у порівнянні із стандартом ДСТУ ISO/IEC 17025. Зокрема, для проведення калібрування допускається застосовувати операції існуючих методик повірки (зовнішній вигляд, перевірка працездатності, звіряння з еталоном) та стандартні процедури оцінювання невизначеності вимірювань, що викладені в нормативних документах загального характеру. Найкращий з них - СООМЕТ/R/GM32:2017. Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов и оценивания неопределенностей.

           8. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував про успішне завершення уповноваження ДП «Сумистандартметрологія» на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.Комісія Мінекономіки України перевірила відповідність підприємства критеріям уповноваження. Особлива увага з боку комісії була приділена наявності власних еталонів та кваліфікації персоналу. Були перевірені Конотопське та Шосткинське відділення. В результаті ДП «Сумистандартметрологія» отримало свідоцтво про уповноваження номер П-52-2019 терміном на 5 років.

           9. Доповідач Губський О.В. ознайомив присутніх з проблемами обліку природного газу, які існують на підприємстві АТ «Сумигаз» та із заходами їх вирішення. Зокрема було наголошено, що з причини епідемії грипу наразі накопичилося біля 80 тис. неповірених побутових лічильників. Певні проблеми існують з проведенням калібрування еталонів підприємства.

10. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про нові еталони, що були придбані за останній період. Зокрема про ультразвуковий рівнемір-аналізатор для повірки ЗВТ рівня в резервуарах скрапленого газу. Також для повірки штрихових мір (рулетки, метроштоки) були придбані в Білорусі еталонні стрічки. Для забезпечення повірки лічильників газу промислових з діапазоном вимірювання витрати до 2500 м3/год був придбаний еталонний лічильник ЛГЕ-2500. Також триває процес оснащення відділень еталонним обладнанням. Придбаний генератор пароповітряних сумішей для повірки алкотестерів в Шосткинському відділенні.

11. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про необхідність внесення змін до складу Ради. У зв’язку із зміною місця роботи члена Ради Голубченко Д.А. (переїзд в м. Чернівці), запропоновано обрати членом Ради головного метролога АТ «Сумигаз» Губського Олександра Васильовича.

Голосували: «за» - одноголосно.

У зв’язку із звільненням члена Ради Мороза М.І. запропоновано обрати членом Ради заступника начальника випробувальної лабораторії Сумського ЕТЦ Гладишева Д.П.

Голосували: «за» - одноголосно.

У зв’язку із переходом на іншу роботу члена Ради Самсоненко О.В. було запропоновано обрати членом Ради із покладанням функцій секретаря Ради інженера ДП «Сумистандартметрологія» Проценко Ю.М.

Голосували: «за» - одноголосно.

12. Доповідач Одноралов В.М. привітав членів Ради із Всесвітнім днем метрології, який наразі святкується під гаслом «Вимірювання для глобальної торгівлі». Зачитав та прокоментував звернення директорів ВІРМ та ВІML.

13. Доповідач Одноралов В.М. запросив членів Ради активніше надавати пропозиції до плану наступного засідання. Наступне засідання запропоновано провести у жовтні поточного року.

           Голова Ради метрологів                      В.М. Одноралов

           Секретар Ради метрологів                             Ю.М. Проценко

Протокол №9

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Ради метрологів
___________ В.М.Одноралов
„____”________________2019 р.
ПРОТОКОЛ
засідання Ради метрологів Сумської області
м. Суми 16 жовтня 2019 року

У засіданні брали участь 19 членів Ради. Присутні більше половини членів Ради. Замість члена Ради Дяченко була присутня Стасюк В.М. – судовий експерт групи контролю якості та метрологічного забезпечення Сумського НДЕКЦ

Порядок денний:
1.Звіт про виконання попереднього рішення Ради.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
2. Зміни до законодавства України у сфері метрології.
Доповідачі: голова Ради Одноралов В.М., член Ради Мішукова І.С.
3. Уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ в
ДП «Сумистандартметрологія». Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
4. Оцінювання стану засобів вимірювальної техніки.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
5. Реформування системи вищої освіти в Україні до 2025 року.
Доповідач: член Ради Івченко О.В.
6. Міжлабораторні порівняння результатів калібрування ЗВТ калібрувальної лабораторії
ДП «Сумистандартметрологія». Доповідач: член Ради Крамська О.Ф. (відсутня – відрядження). Доповів Голова Ради Одноралов В.М.
7. Локальні ієрархічні схеми ДП «Сумистандартметрологія».
Доповідач: член Ради Мірошниченко О.М.
8. Побудова вимірювальної системи комерційного обліку газу.
Доповідач: член Ради Голубченко Д.А.
9. Нові еталони ДП «Сумистандартметрологія».
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
10. Організаційні питання Ради метрологів (не розглядалися).
11. Обговорення плану роботи Ради на 1 півріччя 2020 року.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
12. Привітання президентів IEC, ISO та ITU до Всесвітнього для стандартів.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
13. Дискусії.
1. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про стан справ щодо тих питань, які обговорювалися на попередньому засіданні.
2. Доповідач Одноралов В.М. детально представив та проаналізував Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання» (Законопроект 10183/П від 16.04.2019,) прийнятий 6 червня 2019 року № 2740-VIII і набирає чинність з 03.07.2019 року, згідно якому внесені суттєві зміни до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Доповідач проінформував присутніх про:
- вилучення із тексту Закону термінів «первинна повірка» та «добровільна повірка»;
- введення заборони делегувати повноваження та залучати до проведення повірки ЗВТ не уповноважених субпідрядників;
- повністю нову редакцію статті 18 щодо уповноваження;
- тощо.
Також були доведені до відома членів Ради зміни до Наказу Мінекономіки України № 193 від 08.02.2016 року про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ.
Проінформовані члени Ради про прийняття Національним органом із стандартизації перших ДСТУ на методики повірки законодавчо регульованих ЗВТ (Накази №№204,209 та 213 за 2019 рік).
Проінформовано про проект Закону України "Про приєднання України до Конвенції про заснування Міжнародної організації законодавчої метрології".
Проінформовано про реорганізацію ЦОВМ (Мінекономрозвитку) шляхом приєднання до нього Мінагрополітики України та про прийняття Положення про нове Міністерство (Мінекономіки), в якому збережені всі повноваження ЦОВМ.
Проінформовано про вилучення ЗВТ медичного призначення з Технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ.
Проінформовано про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні України.
Доповідач Мішукова І.С. проінформувала та прокоментувала Постанову Кабміну України від 6 березня 2019 р. № 185, згідно якої була впроваджена бальна система оцінювання ступеню ризику від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології.
3. Доповідач Одноралов В.М. проінформував присутніх про перебіг уповноваження ДП "Сумистандартметрологія" на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ. Центр успішно пройшов перший етап – перевірку з боку аудиторів з метрології. Доповідач прокоментував основні вимоги, які були сформульовані аудиторами та представив проект галузі уповноваження центру, який буде розглянутий на вирішальному етапі – перевірці з боку ЦОВМ.
4. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував членів Ради, що із Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» вилучений п.8 ст.17, який встановлював добровільний порядок повірки ЗВТ, які не використовуються в сфері законодавчо регульованої метрології. Прокоментував пропозиції, які були представлені в інформаційних листах ДП «Укрметртестстандарт» та ННЦ «Інститут метрології». Звернув увагу на відсутність єдиного підходу для визначення назви процедури, яку можна запропонувати на заміну добровільної повірки, якщо процедура калібрування ЗВТ не влаштовує замовника.
Ознайомив присутніх із стандартом СОУ РУ 71.2.02568064.025:2019 «Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки. Основні засади». Обгрунтував застосування такого терміну наявністю його в Законі та в алфавітному покажчику термінів МОЗМ (настанова G18).
Загострив увагу членів Ради на проблемі підтвердження метрологічних характеристик ЗВТ, які використовуються в сфері законодавчо регульованої метрології, але не потрапили до Наказу Мінекономрозвитку України від 13.10.2016 № 1747 "Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями».
5. Доповідач Івченко О.В. проінформував присутніх про перебіг реформ в галузі вищої освіти, а саме про плани Міністерства освіти та науки України суттєво скоротити кількість вишів та їх бюджетне фінансування. Також проінформував про суттєве скорочення переліку спеціальностей (до 46), за якими можна буде отримати вищу освіту.
Запропонував скористатися нагодою додаткового набору студентів до заочної форми навчання на спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» СумДУ у цьому році, оскільки з наступного року до вступних іспитів на цю спеціальність додається ЗНО з англійської мови, для проходження якого потрібен рівень знань не нижче В2.
6. Доповідач Одноралов В.М. (член Ради, керівник калібрувальної лабораторії (КЛ) ДП «Сумистандартметрологія» була у відрядженні) проінформував присутніх про цьогорічні плани та перші результати участі КЛ центру у міжлабораторних порівняннях результатів калібрування ЗВТ (МПР) за наступними категоріями: ваги, гирі, манометри, дозатори, твердоміри Роквелла, преси випробувальні, термометри, термоперетворювачі температури, гігрометри, а також по тих категоріях ЗВТ, на які КЛ центру подав заявку на розширення сфери акредитації: хроматографи рідинні та газові, сита лабораторні та лабораторне термообладнання. Наголосив та привів приклади виявлення та усунення невідповідностей за результатами МПР.
7. Доповідач Мірошниченко О.М. проінформував присутніх про досвід і результати розробки та впровадження локальних ієрархічних схем (ЛІС) для забезпечення метрологічної простежуваності вимірювань в центрі.
Були представлені ЛІС для засобів вимірювання маси, сили, часу і частоти, тиску, об’єму рідини та витрати і об’єму газу. Наголошено, що ЛІС розробляються при наявності двох і більше ступенів простежуваності (передавання розміру одиниці вимірювання).
8. Доповідач Голубченко Д.А. проінформував присутніх про проблеми створення вимірювальних систем обліку споживання природного газу у промислових споживачів. Наголосив на недостатній регламентації з боку НАК «Нафтогаз України» вимог до модемів систем та протоколів передавання інформації, і, відповідно, на недостатньому ступеню стандартизації цих вимог у виробників обладнання ВОГ. Внаслідок цього виникають проблеми з передаванням та правильною інтерпретацією отриманих результатів роботи вузлів обліку газу (ВОГ).
9. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував присутніх про нові еталони, які були розроблені та придбані останнім часом в рамках підготовки до уповноваження на поведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ та розширення переліку метрологічних послуг:
- 20-метровий компаратор для повірки рулеток, стрічок, рівнемірів та лазерних світловіддалемірів;
- проливний стенд для повірки транспортних мір місткості рідини;
- набір контрольних зразків для повірки дефектоскопів ультразвукових.
12. Доповідач Одноралов В.М. привітав членів Ради із Днем працівників стандартизації та метрології України , а також із Всесвітнім днем стандартів, який наразі святкується під гаслом «Стандарти відео створюють глобальну сцену». Зачитав та прокоментував звернення президентів IEC, ISO та ІTU.
Доповідач Одноралов В.М. закликав членів Ради активніше надавати пропозиції до плану чергового засідання. Чергове засідання запропоновано провести у травні наступного року.


Голова Ради метрологів В.М.Одноралов

Секретар Ради метрологів О.В.Самсоненко