Протокол №9

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Ради метрологів
___________ В.М.Одноралов
„____”________________2019 р.
ПРОТОКОЛ
засідання Ради метрологів Сумської області
м. Суми 16 жовтня 2019 року

У засіданні брали участь 19 членів Ради. Присутні більше половини членів Ради. Замість члена Ради Дяченко була присутня Стасюк В.М. – судовий експерт групи контролю якості та метрологічного забезпечення Сумського НДЕКЦ

Порядок денний:
1.Звіт про виконання попереднього рішення Ради.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
2. Зміни до законодавства України у сфері метрології.
Доповідачі: голова Ради Одноралов В.М., член Ради Мішукова І.С.
3. Уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ в
ДП «Сумистандартметрологія». Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
4. Оцінювання стану засобів вимірювальної техніки.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
5. Реформування системи вищої освіти в Україні до 2025 року.
Доповідач: член Ради Івченко О.В.
6. Міжлабораторні порівняння результатів калібрування ЗВТ калібрувальної лабораторії
ДП «Сумистандартметрологія». Доповідач: член Ради Крамська О.Ф. (відсутня – відрядження). Доповів Голова Ради Одноралов В.М.
7. Локальні ієрархічні схеми ДП «Сумистандартметрологія».
Доповідач: член Ради Мірошниченко О.М.
8. Побудова вимірювальної системи комерційного обліку газу.
Доповідач: член Ради Голубченко Д.А.
9. Нові еталони ДП «Сумистандартметрологія».
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
10. Організаційні питання Ради метрологів (не розглядалися).
11. Обговорення плану роботи Ради на 1 півріччя 2020 року.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
12. Привітання президентів IEC, ISO та ITU до Всесвітнього для стандартів.
Доповідач: голова Ради Одноралов В.М.
13. Дискусії.
1. Доповідач Одноралов В.М. проінформував про стан справ щодо тих питань, які обговорювалися на попередньому засіданні.
2. Доповідач Одноралов В.М. детально представив та проаналізував Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання» (Законопроект 10183/П від 16.04.2019,) прийнятий 6 червня 2019 року № 2740-VIII і набирає чинність з 03.07.2019 року, згідно якому внесені суттєві зміни до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Доповідач проінформував присутніх про:
- вилучення із тексту Закону термінів «первинна повірка» та «добровільна повірка»;
- введення заборони делегувати повноваження та залучати до проведення повірки ЗВТ не уповноважених субпідрядників;
- повністю нову редакцію статті 18 щодо уповноваження;
- тощо.
Також були доведені до відома членів Ради зміни до Наказу Мінекономіки України № 193 від 08.02.2016 року про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ.
Проінформовані члени Ради про прийняття Національним органом із стандартизації перших ДСТУ на методики повірки законодавчо регульованих ЗВТ (Накази №№204,209 та 213 за 2019 рік).
Проінформовано про проект Закону України "Про приєднання України до Конвенції про заснування Міжнародної організації законодавчої метрології".
Проінформовано про реорганізацію ЦОВМ (Мінекономрозвитку) шляхом приєднання до нього Мінагрополітики України та про прийняття Положення про нове Міністерство (Мінекономіки), в якому збережені всі повноваження ЦОВМ.
Проінформовано про вилучення ЗВТ медичного призначення з Технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ.
Проінформовано про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні України.
Доповідач Мішукова І.С. проінформувала та прокоментувала Постанову Кабміну України від 6 березня 2019 р. № 185, згідно якої була впроваджена бальна система оцінювання ступеню ризику від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології.
3. Доповідач Одноралов В.М. проінформував присутніх про перебіг уповноваження ДП "Сумистандартметрологія" на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ. Центр успішно пройшов перший етап – перевірку з боку аудиторів з метрології. Доповідач прокоментував основні вимоги, які були сформульовані аудиторами та представив проект галузі уповноваження центру, який буде розглянутий на вирішальному етапі – перевірці з боку ЦОВМ.
4. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував членів Ради, що із Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» вилучений п.8 ст.17, який встановлював добровільний порядок повірки ЗВТ, які не використовуються в сфері законодавчо регульованої метрології. Прокоментував пропозиції, які були представлені в інформаційних листах ДП «Укрметртестстандарт» та ННЦ «Інститут метрології». Звернув увагу на відсутність єдиного підходу для визначення назви процедури, яку можна запропонувати на заміну добровільної повірки, якщо процедура калібрування ЗВТ не влаштовує замовника.
Ознайомив присутніх із стандартом СОУ РУ 71.2.02568064.025:2019 «Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки. Основні засади». Обгрунтував застосування такого терміну наявністю його в Законі та в алфавітному покажчику термінів МОЗМ (настанова G18).
Загострив увагу членів Ради на проблемі підтвердження метрологічних характеристик ЗВТ, які використовуються в сфері законодавчо регульованої метрології, але не потрапили до Наказу Мінекономрозвитку України від 13.10.2016 № 1747 "Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями».
5. Доповідач Івченко О.В. проінформував присутніх про перебіг реформ в галузі вищої освіти, а саме про плани Міністерства освіти та науки України суттєво скоротити кількість вишів та їх бюджетне фінансування. Також проінформував про суттєве скорочення переліку спеціальностей (до 46), за якими можна буде отримати вищу освіту.
Запропонував скористатися нагодою додаткового набору студентів до заочної форми навчання на спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» СумДУ у цьому році, оскільки з наступного року до вступних іспитів на цю спеціальність додається ЗНО з англійської мови, для проходження якого потрібен рівень знань не нижче В2.
6. Доповідач Одноралов В.М. (член Ради, керівник калібрувальної лабораторії (КЛ) ДП «Сумистандартметрологія» була у відрядженні) проінформував присутніх про цьогорічні плани та перші результати участі КЛ центру у міжлабораторних порівняннях результатів калібрування ЗВТ (МПР) за наступними категоріями: ваги, гирі, манометри, дозатори, твердоміри Роквелла, преси випробувальні, термометри, термоперетворювачі температури, гігрометри, а також по тих категоріях ЗВТ, на які КЛ центру подав заявку на розширення сфери акредитації: хроматографи рідинні та газові, сита лабораторні та лабораторне термообладнання. Наголосив та привів приклади виявлення та усунення невідповідностей за результатами МПР.
7. Доповідач Мірошниченко О.М. проінформував присутніх про досвід і результати розробки та впровадження локальних ієрархічних схем (ЛІС) для забезпечення метрологічної простежуваності вимірювань в центрі.
Були представлені ЛІС для засобів вимірювання маси, сили, часу і частоти, тиску, об’єму рідини та витрати і об’єму газу. Наголошено, що ЛІС розробляються при наявності двох і більше ступенів простежуваності (передавання розміру одиниці вимірювання).
8. Доповідач Голубченко Д.А. проінформував присутніх про проблеми створення вимірювальних систем обліку споживання природного газу у промислових споживачів. Наголосив на недостатній регламентації з боку НАК «Нафтогаз України» вимог до модемів систем та протоколів передавання інформації, і, відповідно, на недостатньому ступеню стандартизації цих вимог у виробників обладнання ВОГ. Внаслідок цього виникають проблеми з передаванням та правильною інтерпретацією отриманих результатів роботи вузлів обліку газу (ВОГ).
9. Доповідач Одноралов В. Н. проінформував присутніх про нові еталони, які були розроблені та придбані останнім часом в рамках підготовки до уповноваження на поведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ та розширення переліку метрологічних послуг:
- 20-метровий компаратор для повірки рулеток, стрічок, рівнемірів та лазерних світловіддалемірів;
- проливний стенд для повірки транспортних мір місткості рідини;
- набір контрольних зразків для повірки дефектоскопів ультразвукових.
12. Доповідач Одноралов В.М. привітав членів Ради із Днем працівників стандартизації та метрології України , а також із Всесвітнім днем стандартів, який наразі святкується під гаслом «Стандарти відео створюють глобальну сцену». Зачитав та прокоментував звернення президентів IEC, ISO та ІTU.
Доповідач Одноралов В.М. закликав членів Ради активніше надавати пропозиції до плану чергового засідання. Чергове засідання запропоновано провести у травні наступного року.


Голова Ради метрологів В.М.Одноралов

Секретар Ради метрологів О.В.Самсоненко