Нормативно-правова база

1

Наказ Мінекономрозвитку України “Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів»

08.02.2016 № 193

2

Наказ Мінекономрозвитку України «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями» 13.10.2016 № 1747

3

Наказ Мінекономрозвитку України «Про затвердження Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації»

21.12.2015 № 1719

4

Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № z0079-16
від 23.12.2015

5

Наказ Мінекономрозвитку України "Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації" 23.09.2015  № 1192

6

Наказ Мінекономрозвитку України "Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин" 04.08.2015  № 914

Основні стандарти, що регламентують роботу ДП «Сумистандартметрологія»:

 • ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів
 • ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов

 • ДСТУ 7392:2013 Метрологія. Атестація методик виконання вимірювання. Основні положення та порядок виконання

 • ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)

 • ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи

 • ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги

 • ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

 • ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012;IDT)

 • ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2014 Оцінка відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції (EN ISO/IEC 17067:2013;IDT)

 • ДСТУ ISO 22000:2019 Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі (ISO 22000:2005, IDT)

 • ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия. (ЄСКД. Технічні умови)

 • ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Общие положения. (Методики виконання вимірювань. Загальні положення) 

 • СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 Головний фонд технічних умов України та база даних «Технічні умови України». Загальні вимоги

 • СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності

 • СОУ РУ 74.90-02568064.001:2015 Регіональна система забезпечення єдності вимірювань. Атестація вимірювальних лабораторій. Загальні вимоги та порядок проведення

 • СОУ РУ 71.20-02568064.002:2015 Регіональна система забезпечення єдності вимірювань Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки. Загальні вимоги та порядок проведення

 • СОУ РУ 71.20-02568064.003:2015 Регіональна система забезпечення єдності вимірювань. Атестація обладнання. Загальні вимоги та порядок проведення

 • СОУ РУ 71.20-02568064.004:2015 Регіональна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологічний моніторинг. Загальні вимоги та порядок проведення

 • СОУ СТ 74.9-02568064-005:2015 Порядок організації та забезпечення функціонування системи стандартизації у суб`єктів господарювання. Загальні вимоги та порядок організації

 • СОУ РУ 71.20-02568064.006:2016 Регіональна система забезпечення єдності вимірювань. Атестація повірників засобів вимірювальної техніки. Основні засади та порядок проведення

 • СОУ СТ 74.9-02568064.007:2015 Регіональний фонд нормативних документів  (Технічні умови та стандарти організацій України)