Сертифікація харчової продукції

Підтвердження відповідності харчової продукції та послуг

         Загальною метою підтвердження відповідності (сертифікації) продукції, процесів або послуг є надання впевненості усім зацікавленим сторонам, що продукція, процес або послуга відповідає встановленим вимогам.

В умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств найважливішим елементом виробничого менеджменту є підтвердження відповідності (сертифікація продукції). Кожний вид товарів, який те чи інше підприємство хоче вигідно продати на світовому ринку, повинен мати сертифікат – документ, що засвідчує високий рівень його якості.  

     Орган з оцінки відповідності ДП «Сумистандартметрологія» (далі - ООВ) акредитований НААУ на відповідність вимогам ДСТУ/IEC  17065:2012 (атестат акредитації  1О217 від 01.07.2013 до 30.06.2018)

Сектор підтвердження відповідності  харчової продукції та послуг виконує роботи з  обов’язкової та добровільної сертифікації продукції та послуг. З аналізу кількості виданих сертифікатів можна зробити висновок щодо збільшення робіт з добровільної сертифікації, що викликано бажанням покращити репутацію виробника та здійснити незалежну перевірку якості його продукції, а також допомогти споживачам зробити поінформований вибір щодо якості та безпечності виробів.

Упродовж останніх років почали формуватися міжнародні системи сертифікації. Одним з перспективних напрямків розвитку підприємства – проведення робіт з сертифікації продукції згідно вимог міжнародних стандартів, в міжнародних системах.

            ДП «Сумистандартметрологія», як орган із сертифікації (оцінки відповідності), має компетентний персонал з багаторічним досвідом та технічною компетентністю, які постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом участі в семінарах, тренінгах тощо, що дає можливість проводити сертифікацію на високому рівні. В органі з сертифікації ДП «Сумистандартметрологія» працюють аудитори з:

- сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини;
- сертифікації послуг тимчасового розміщення (проживання);
- атестації виробництв.

            Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва – один з приорітетних напрямків роботи ДП «Сумистандартметрологія».

Так як метою державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є:

1)   створення сприятливих умов для розвитку бізнесу;

2) забезпечення розвитку суб’єктів господарювання з метою формування конкурентного середовища та підвищення рівня їх конкурентоспроможності;

3)  стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів;

4) сприяння провадженню діяльності щодо просування вироблених товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішній ринки;

5) забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян - ДП «Сумистандартметрологія» пропонує свої послуги для суб’єктів господарювання в усіх можливих напрямках.

Мета нашої співпраці - допомогти підприємствам в налагоджені бізнесу та надати максимум послуг за мінімальний термін.

            ДП «Сумистандартметрологія»  має багаторічну практику і досвід у сфері сертифікації харчової продукції, послуг розміщення та харчування. Наші фахівці, працюючи в комплексі з іншими відділами центру,  можуть запропонувати Вам повнийкомплекс послуг, необхідних для запуску виробництва:

- ознайомлення з чинними в Україні законодавчими актами та нормативними документами щодо питань стандартизації, метрології та сертифікації;

-  роз’яснювальні роботи щодо атестації та сертифікації продукції та послуг Вашого підприємства;

-   розробка та реєстрація технічних умов на продукцію;

-    атестація виробництв;

-    випробування продукції в акредитованій лабораторії за показниками, обумовленими в нормативних документах;

-  проведення дегустації та видача затвердженого акту (протоколу) засідання обласної дегустаційної комісії, який став основою для кінцевої реєстрації рецептури та технологічної інструкції;

-   навчання фахівців з питань стандартизації виробництва та правил ведення технологічної та лабораторної документації на підприємстві;

-    роботи з сертифікації систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів згідно  ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO 22000

            Отже, фахівці ДП «Сумистандартметрологія», завдяки інивідуальному та гнучкому підходу до кожного замовника, роблять все необхідне, щоб підприємці якомога швидше пройшли всі етапи, мали змогу на законних підставах реалізувати свою якісну та конкурентноспроможну продукцію.

            Для того, щоб сертифікувати харчову продукцію чи послуги, атестувати виробництво, необхідно звернутись до відповідного відділу органу із сертифікації з заявкою на сертифікацію (атестацію) встановленої форми:

      - заявка на проведення добровільної сертифікації продукції;

      - опитувальна анкета;

     - заявка на проведення атестації виробництва

Запрошуємо Вас до співробітництва !

Наша адреса : 40007, м. Суми, вул. Харківська, 101, 7 поверх , кімната 703

Телефон для довідок :  (0542) 33-44-62

+380950888588

Начальник сектору підтвердження відповідності харчової продукції та послуг Борзаниця Людмила Олександрівна

harch2