Сертифікація систем управління

 

- Повноваження відділу систем управління

- Порядок проведення робіт з сертифікації систем управління

- Визнання сертифікатів

- Переваги впровадження систем управління

- Впровадження НАССР

- Відміна мораторію на перевірки

- Нова версія стандарту ISO 31000:2018

- Декларація про неупередженості

- До уваги наших сертифікованих клієнтів

- Використання назви органу з сертифікації та знаку сертифікації або логотипу

ВІДДІЛ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

В відділі працюють аудитори з сертифікації систем управління якістю, сертифікації систем управління безпечність харчових продуктів, які виконують роботи по проведенню сертифікації систем управління та технічних наглядів за сертифікованими системами управління якістю та безпечністю харчових продуктів на підприємствах, здійснюють організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсів у сфері якості, організовують проведення семінарів та конференцій на базі ДП "Сумистандартметрологія» та постійно співпрацюють з Сумською облдержадміністрацією щодо здійснення постійного моніторингу підприємств, які працюють над розробкою, впровадженням, сертифікацією систем управління (якістю, безпечністю харчових продуктів, екологічного керування, тощо) в Сумській області.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ ВІДДІЛУ СИСТЕМ:

- сертифікація систем управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 та проведення технічних наглядів за сертифікованими системами управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015;

- сертифікація систем управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 та проведення технічних наглядів за сертифікованими системами управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015;

- сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 та проведення технічних наглядів за сертифікованими системами управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам  ДСТУ ISO 22000:2019;

- організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсів у сфері якості;

- організація проведення семінарів, конференцій та „круглих столів” на базі
ДП «Сумистандартметрологія»;

- постійний моніторинг підприємств, які працюють над розробкою, впровадженням, сертифікацією систем управління (якістю, безпечністю харчових продуктів, екологічного керування, тощо) в Сумському регіону та ведення відповідного реєстру;

- надання відповіді на запити замовників стосовно процедури сертифікації систем управління.

Для проведення сертифікації системи менеджменту підприємству (організації) потрібно звернутися до органу з сертифікації систем менеджменту із заявкою встановленої форми (див. Форма ПР-01-ОСМ 01.01 та зразок заповнення) та надати опитувальну анкету (див. Форма ПР-01-ОСМ 02.01 та зразок заповнення).

Фахівці відділу надають детальну, вичерпну інформацію щодо порядку проведення робіт з сертифікації систем менеджменту (див. Порядок ПР-01-ОСМ).

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ

ОСМ уважно ставиться до інтересів замовників послуг з сертифікації та інших зацікавлених сторін, зокрема споживачів продукції та послуг сертифікованих нами організацій. Ми розглянемо будь-яке Ваше запитання чи звернення, що стосується сфери нашої діяльності, та намагатимемся надати Вам кваліфіковану відповідь.

Витяг з методики М-10-ОС «Робота з апеляціями і скаргами»

4 Опис методики

4.1 Порядок подання апеляції та скарг

Апеляція чи скарга повинна подаватися у письмовій формі на ім‘я керівника

ДП «Сумистандартметрорлогія» не пізніше 30 днів після отримання заявником рішення або інформації про дії ОС (ООВ), які заявник бажає оскаржити.

Подана апеляція чи скарга не зупиняє дії прийнятого рішення.

Заявником можуть бути оскаржені такі дії та рішення ОС (ООВ)
ДП «Сумистандартметрорлогія».

-      відмова у прийнятті до розгляду заявки на сертифікацію (роботи з оцінки відповідності);

-      відмова у видачі сертифіката відповідності (реєстрації декларації);

-      відмова у видачі свідоцтва про визнання відповідності;

-      порушення правил і процедури сертифікації (робіт з оцінки відповідності);

-      інші дії, якщо вони призвели до порушення прав та інтересів заявника у сфері сертифікації (оцінки відповідності).

Апеляція чи скарга подається за наявності у Заявника рішення ОС (ООВ)

ДП «Сумистандартметрорлогія». або вчинені ОС (ООВ) дій, які на погляд заявника, призводять до порушення його прав та інтересів у сфері сертифікації (оцінки відповідності).

В апеляції або скарзі повинна бути чітко викладена її суть. До апеляції додаються всі документи і матеріали, які підтверджують і пояснюють факти, що містяться в апеляції, як правило:

-      листування щодо спірного питання між заявником та ОС (ООВ);

-      протоколи випробувань продукції;

-      зразки або фотознімки продукції (при необхідності);

-      технічна документація на продукцію (у разі потреби).

Рада ОС (ООВ) може запросити інші документи, потрібні для розгляду апеляції чи скарги.

Заявник (клієнт) має право здійснювати документоване оцінювання дій членів групи аудиту з оцінювання під час її перевіряння на місці і надавати цю інформацію до ООВ, за бажанням.

4.2 Порядок розгляду апеляцій

Розгляд розпочинається після реєстрації апеляції та матеріалів, які надійшли разом з нею. Реєстрація апеляції проводиться в «Журналі реєстрації апеляцій і скарг».

Ради ОС (ООВ) розглядають апеляцію (відповідно до встановленої сфери підтвердження відповідності) у термін не пізніше одного місяця після її реєстрації.

Порядок засідання Рад ОС (ООВ) викладено в Положенні відповідної Ради Органу сертифікації  (Органу з оцінки відповідності).

Під час розгляду апеляції заявник (його представники), а також представники ОС (ООВ) ДП «Сумистандартметрорлогія» мають право виступати, задавати питання, давати відповіді, робити заяви, коментувати факти, що викладені в наданих документах і матеріалах.

Обговорення результатів розгляду апеляції проводиться на закритому засіданні відповідної Ради ОС (ООВ) тільки її членами у складі, достатньому для прийняття відповідного рішення (не менш двох третин складу).

За результатами засідання відповідної ради Ради ОС (ООВ)

ДП «Сумистандартметрорлогія» оформлюється протокол засідання, до якого включаються рішення та результати голосувань, і надаються на підпис Голові Ради у п’ятиденний термін, якщо інший термін не встановлюється рішенням Ради.

Якщо Рада ОС (ООВ) визнає дії або рішення ОС (ООВ)
ДП «Сумистандартметрорлогія». неправомірними, то вона приймає рішення про обґрунтованість апеляції і зобов‘язує ОС (ООВ) усунути допущене порушення та скасувати прийняте ним рішення.

При цьому повинні бути розроблені, затверджені і виконані коригувальні дії з усунення причин невідповідностей, які призвели до подання апеляції.

Коригувальні або запобіжні дії, які включають заходи для:

- зменшення наслідків будь-якої невідповідності;

- відновлення відповідності з вимогами сертифікації (оцінки відповідності) настільки швидко, наскільки це можливо;

- запобігання повторенню невідповідності.

Якщо Рада ОС (ООВ) визнає дії або рішення ОС (ООВ)

ДП «Сумистандартметрологія». з сертифікації (оцінки відповідності) правомірними, то вона приймає рішення про відмову заявнику у задоволенні апеляції.

Рішення Ради ОС (ООВ) доводиться під підпис Заявнику (його представнику), який подавав апеляцію протягом п'яти днiв пiсля його прийняття.

При незгоді з рішенням Ради ОС (ООВ), Заявник має право звернутися з апеляцією в суд або арбітражний суд згідно чинного законодавства в Україні.

Протоколи засідань Ради зберігаються УЯ ОС (ООВ) ДП «Сумистандартметрологія». протягом п’яти років.

Витрати, пов‘язані з розглядом апеляції, несе кожна зі сторін.

4.3 Порядок розгляду скарг та спірних питань

Для результативного розглядання скарг ОС (ООВ) ДП «Сумистандартметрологія». дотримується настановних принципів, які рекомендовані п.п. 4.2 – 4.10 ДСТУ ISO 10002 та 9.7–9.8 ДСТУ ISO/IEC 17021-1.

ОС (ООВ) ДП «Сумистандартметрологія». дієво виконує свої зобов’язання щодо результативного та ефективного розглядання скарг. Інформація щодо процесу розглядання скарг легкодоступна для замовників, скаржників та інших зацікавлених сторін.

Скаржник може подати скаргу письмово у довільній формі.

Реєстрація скарг проводиться в Журналі реєстрації апеляцій і скарг.

УЯ ОС (ООВ) ДП «Сумистандартметрологія». призначає відповідального співробітника для розгляду кожної конкретної скарги. Результати такого розгляду аналізуються на засіданні Ради ОС (ООВ) (порядок роботи Ради ОС (ООВ)
ДП «Сумистандартметрологія». викладено в Положенні про Раду Органу сертифікації (Органу з оцінки відповідності)) за необхідності, в присутності представника заявника. При цьому вислуховуються обидві сторони, домовляються про вирішення питань щодо скарг або спірних питань і, у разі необхідності, визначаються та здійснюються коригувальні заходи щодо усунення причин скарги (спірного питання).

Етапи розгляду скарг:

-           отримання скарги, її реєстрація в «Журналі реєстрації апеляцій і скарг»;

- відстеження скарги (скаргу відстежує співробітник, на якого покладена відповідальність і який відстежує її з моменту початкового отримання протягом усього процесу доти, доки її не буде задоволено або не буде прийняте остаточне рішення але не пізніше одного місяця з дня отримання);

- підтвердження отримання скарги (копія зареєстрованої скарги надається скаржнику);

- початкове оцінювання скарги (оцінка скарги за критеріями: суттєвість, наслідки для безпеки, складність, потреба та можливість виконання негайної дії);

- розглядання скарг (засідання Ради ОС (ООВ) ДП «Сумистандартметрологія».

- реагування на скарги (спосіб реагування: повернення коштів, технічна допомога, відшкодування, вибачення, перероблення в залежності від виду скарги. Оформлення протоколу засідання Ради ОС (ООВ), до якого включаються рішення;

- повідомлення про рішення (рішення чи будь-яка дія стосовно скаржника повідомляються йому відразу після прийняття рішення чи вибору дії у письмовому вигляді з отриманням погодження скаржника);

- закриття скарги (якщо скаржник погоджується із запропонованим рішенням або запропонованою дією, тоді рішення чи дія виконується та реєструється в Журналі реєстрації апеляцій і скарг).

ОС (ООВ) відстежує хід розглядання скарги доти, доки всі прийнятні внутрішні та зовнішні варіанти звернення не будуть вичерпано або скаргу не буде задоволено. Термін розгляду скарги – 1 місяць з дати її реєстрації в Журналі реєстрації апеляцій і скарг.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК.

Відділ постійно співпрацює з підприємствами регіону, які впроваджують системи управління, Впроваджені сучасні системи управління – це імідж підприємства. 
Впровадження систем управління на підприємстві дає певну гарантію тому, що український товар буде визнаний на світовому ринку, а споживачі отримають якісний та безпечний продукт.

Найбільшого поширення на сьогодні набули системи управління якістю на відповідність ISO 9001/ ДСТУ ISO 9001; системи управління безпечністю харчових продуктів (системи НАССР) на відповідність ДСТУ ISO 22000; системи екологічного керування на відповідність ДСТУ ISO 14001.

 

КОНТАКТИ

За роз'ясненнями з приводу проведення робіт з сертифікації систем управління звертатися до ДП «Сумистандартметрологія» за адресою:

40007, м. Суми, вул. Харківська, 101, кім. 707.

Тел. (0542) 33 44 62, тел/моб. +380509133602  

E-mail: sert@gcsms.com.ua , yasenok707@gmail.com,  Ostroga.tanya@gmail.com

Начальник відділу Острога Тетянв Вікторівна.