Сертифікація систем управління


Повноваження Органу з сертифікації систем управління

Орган з сертифікації систем управління ДП «Сумистандартметрологія» призначений Держспоживстандартом України на право проведення робіт із сертифікації систем управління якістю, безпечністю харчових продуктів та екологічного керування в державній Системі сертифікації УкрСЕПРО.
Наказ Держспоживстандарту України про призначення від 30 березня 2011 р. № 121, номер призначеного органу з сертифікації систем управління UA.MQ.163.


Відділ систем управління


В відділі працюють аудитории з сертифікації систем упрвління якістю, сертифікації систем управління безпечність харчових продуктів, які виконують роботи по проведенню сертифікації систем управління та технічних наглядів за сертифікованими системами управління якістю та безпечністю харчових продуктів на підприємствах, здійснюють організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсів у сфері якості, організовують проведення семінарів та конференцій на базі ДП "Сумистандартметрологія» та постійно співпрацюють з Сумською облдержадміністрацією щодо здійснення постійного моніторингу підприємств, які працюють над розробкою, впровадженням, сертифікацією систем управління (якістю, безпечністю харчових продуктів, екологічного керування, тощо) в Сумській області.

Перелік послуг відділу систем:
- сертифікація систем управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 та проведення технічних наглядів за сертифікованими системами управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009;
- сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ 4161-2003 та ДСТУ ISO 22000:2007 та проведення технічних наглядів за сертифікованими системами управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ 4161-2003 та ДСТУ ISO 22000:2007; (
- організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсів у сфері якості;
- організація проведення семінарів, конференцій та „круглих столів” на базі ДП «Сумистандартметрологія»;
- постійний моніторинг підприємств, які працюють над розробкою, впровадженням, сертифікацією систем управління (якістю, безпечністю харчових продуктів, екологічного керування, тощо) в Сумському регіону та ведення відповідного реєстру;
- надання відповіді на запити замовників стосовно процедури сертифікації систем управління.
Для проведення сертифікації системи управління підприємству (організації) потрібно звернутися до органу з сертифікаціцї систем управління із заявкою встановленої форми (СУЯ СУБХП) та надати опитувальну анкету (СУЯ СУБХП). Фахівці відділу нададуть детальну, вичерпну інформацію щодо порядку проведення робіт з сертифікації систем управління.
Перспективний розвиток.
Відділ постійно співпрацює з підприємствами регіону, які впроваджують системи управління, Впроваджені сучасні системи управління – це імідж підприємства.
Впровадження систем управління на підприємстві дає певну гарантію тому, що український товар буде визнаний на світовому ринку, а споживачі отримають якісний та безпечний продукт.

Найбільшого поширення на сьогодні набули системи управління якістю на відповідність ISO 9001/ ДСТУ ISO 9001; системи управління безпечністю харчових продуктів (системи НАССР) на відповідність ДСТУ ISO 22000, ДСТУ 4161; системи екологічного керування на відповідність ДСТУ ISO 14001.

Контакти

За консультаціями з приводу впровадження систем управліня, а також проведення робіт з сертифікації систем управління звертатися до ДП «Сумистандартметрологія» за адресою:
40007, м. Суми, вул. Харківська, 101, кім. 707.
Тел. (0542) 33 44 62, тел./факс. (0542) 33 33 78
E-mail: sert@gcsms.com.ua
Начальник відділу Малимоненко Галина Вікторівна.