Правила надання та застосування знаку сертифікації систем менеджменту

1. Будь-який сертифікований клієнт може використовувати знак сертифікації систем управління (менеджменту) відповідно до даних правил.

2. Сертифікований клієнт повинен використовувати знак сертифікації систем менеджменту (нижня частина на бланку сертифікату на систему управління) тільки для підтвердження того, що його система управління відповідає визначеним стандартам, і не використовувати його таким чином, щоб могло скластися враження, що його продукція/послуга сертифікована ООВ.

3.ООВ на прохання сертифікованого клієнта, може надати йому письмовий дозвіл щодо використання знака сертифікації систем управління (менеджменту), який слугує засобом ідентифікації наданих послуг з сертифікації системи менеджменту.   Права та зобов'язання сертифікованого клієнта щодо використання ним знака сертифікації систем менеджменту обумовлюють у відповідній ліцензійної угоді. Ліцензійна угода підписується сертифікованим клієнтом та ООВ.

4. Сертифікованому клієнту дозволяється використовувати знак сертифікації систем менеджменту разом з позначенням реєстраційного номеру сертифікату на систему управління та стандарту, на відповідність якому було сертифіковано систему управління, що забезпечує простежуваність до органу з сертифікації. Не повинно бути неоднозначності у знаку або супроводжуючому тексті щодо того, що саме сертифікована система менеджменту і який ООВ надав сертифікацію. Сертифікований клієнт має право використовувати знак сертифікації систем менеджменту разом зі своїм логотипом або знаком. При цьому знак сертифікації систем менеджменту не може бути меншим ніж логотип або знак сертифікованого клієнта (в якості виміру застосовується наступний критерій: висота логотипу або знаку сертифікованого клієнта не повинна бути більшою ніж висота знаку сертифікації систем менеджменту).

5. Знак сертифікації систем менеджменту не може бути розміщений на продукції або первинній упаковці, або в будь-який інший спосіб, який можна тлумачити як позначення відповідності продукції.

Сертифікаційний знак та інформація стосовно того, що СУ замовника сертифікована (бланк сертифікату додається) може використовуватися: у літературі, брошурах, на бланках і в звітах; у рекламних матеріалах і на web сайтах; на транспортних засобах; на виставковому устаткуванні і стендах.

6. Сертифікованому клієнту заборонено наносити знак сертифікації систем менеджменту на протоколах лабораторних випробувань, калібрувань, інспектувань або сертифікатах.

7. Знак сертифікації систем менеджменту може використовуватись сертифікованим клієнтом, коли він:

- відповідає вимогам ООВ під час посилання на свій сертифікований статус в засобах масової інформації, таких як Інтернет, брошури, реклама або інші документи;

- не робив або не допускав оманливих заяв стосовно своєї сертифікації;

- не використовував або не допускав використання документа щодо сертифікації або будь-якої його частини у спосіб, що вводить в оману;

- у разі припинення дії або скасування його сертифікації, припиняв використовування всього рекламного матеріалу, що містить посилання на сертифікацію;

- вносив зміни у весь рекламний матеріал, якщо галузь сертифікації було скорочено;

- не дозволяв, щоб посилання на сертифікацію своєї системи управління використовувалось у спосіб, який дозволяє припустити, що ООВ сертифікує продукцію (включаючи послугу або процес);

- не робив припущень, що сертифікація стосується діяльності, яка не охоплена галуззю сертифікації;

- не використовував свою сертифікацію таким чином, що може дискредитувати ООВ та/або систему сертифікації, або призвести до втрати довіри суспільства.

8. ООВ здійснює належний контроль власності і вживає заходи у разі некоректних посилань на статус сертифікації або оманливого застосування документів щодо сертифікації. Це охоплює запит на коригувальну дію, призупинення дії, скасовування сертифікації, публікації про порушення і, якщо необхідно, інші дії, згідно з законодавством України.

 

DSTY 1

sertif HACP 1

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ

Орган з сертифікації систем менеджменту засвідчує, що:

-     бере на себе зобов’язання щодо забезпечення неупередженості в діях щодо аудиту та сертифікації систем менеджменту;

-     є незалежним у юридичному та фінансовому відношенні від замовників або інших сторін, зацікавлених в сертифікації систем менеджменту;

-     політика і процедури, відповідно до вимог яких орган з сертифікації систем менеджменту здійснює свою діяльність, мають об’єктивний, недискримінаційний та неупереджений характер;

-     не проводить сертифікацію систем менеджменту інших органів з сертифікації;

-     не пропонує та не провадить консультування з питань систем менеджменту;

-     не здійснює внутрішні аудити у своїх сертифікованих замовників;

-     не сертифікує системи менеджменту замовників, які отримали від органу з сертифікації систем менеджменту, що має взаємозв’язок з ним консультації стосовно систем менеджменту, якщо не пройшов допустимий мінімальний період від моменту закінчення консультування (2 роки);

-     не залучає до аудитів консалтингові організації, оскільки це становить неприйнятну загрозу для неупередженості діяльності органу сертифікації систем менеджменту;

-     персонал органу з сертифікації систем менеджменту (внутрішній, зовнішній) діє неупереджено та не допускає комерційного, фінансового чи будь-якого іншого тиску, що загрожує їх неупередженості;

-     урегульовує та документує будь-які конфлікти інтересів, усуває або мінімізує такі загрози;

забезпечує об’єктивність своїх робіт 

До уваги наших сертифікованих клієнтів

ОСМ надає право заявнику використовувати сертифікат для позначення сертифікації системи менеджменту, що підтверджується Ліцензійною угодою про умови проведення робіт з сертифікації.

Знак відповідності містить номер органу з сертифікації, що забезпечує простежуваність до ОСМ. Також номер сертифікатів виданих у сфері акредитації та під наглядом НААУ містить номер атестата акредитації, що також забезпечує простежуваність до ОСМ.

Порядок використання «Знаку відповідності» регламентується ліцензійною угодою, яка передбачає зобов’язання заявника:

-     забезпечити однозначність «Знаку відповідності» та супроводжуючого тексту щодо того, що саме було сертифіковано і який орган з сертифікації надав сертифікацію;

-     не використовувати «Знак відповідності» на продукції або її упаковці, яку бачить споживач, або в будь-який інший спосіб, який можна тлумачитись як позначання відповідності продукції.

ОСМ не дозволяє, щоб його знаки використовувались сертифікованим клієнтом на протоколах лабораторних випробувань, калібрувань або інспектування або сертифікатах.

ОСМ має правила стосовно використання інформації, що розміщується на упаковці або у супроводжувальній інформації щодо того, що його сертифікований клієнт має сертифіковану систему менеджменту.

Упаковкою продукції вважається така, що може бути усунена без розпакування або пошкодження самої продукції. Супроводжувальною інформацією вважається така, що є доступною окремо або легко відокремлюється. Друковані етикетки, а також ідентифікаційні таблички вважаються частиною продукції.

Інформація не повинна будь-яким способом натякати, що продукція, процес або послуга є сертифікованою таким чином. Інформація повинна мати посилання на:

-     визначення (наприклад, торгова марка або назва) сертифікованого клієнта;

-     тип системи менеджменту та застосовний стандарт;

-     ОСМ, що видав сертифікат.

ОСМ вимагає, щоб організація-заявник:

-     під час посилання на сертифікат в засобах масової інформації (наприклад, Інтернет, брошури, реклама або ін. документи) дотримувалась вимог ОСМ;

-     не робила або не допускала оманливих заяв стосовно своєї сертифікації, включаючи сферу сертифікації;

-     не допускала використання сертифіката, звіту або будь-якої їх частини у спосіб, що вводить в оману;

-     у разі призупинення чи скасування дії сертифікату припиняла використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-які посилання на сертифікацію;

-     вносила зміни у весь рекламний матеріал, якщо сферу сертифікації було скорочено;

-     використовувала сертифікацію лише для зазначення того, що система менеджменту відповідає визначеному стандарту і не використовувала у спосіб, який дозволяє припустити, що ОСМ провадить діяльність з сертифікації продукції (включаючи послугу) чи процеси;

-     не робила припущень, що сертифікація стосується діяльності, яка не охоплена сферою сертифікації;

-     не використовувала сертифікацію таким чином, який міг би погіршити репутацію ОСМ і не робила будь-яких заяв стосовно сертифікації, які ОСМ може розглядати як несанкціоновані чи такі, які вводять в оману або можуть призвести до втрати довіри суспільства.

ОСМ здійснює належний контроль власності і вживає заходи у разі некоректних посилань на статус сертифікації або оманливого застосування документів щодо сертифікації, знаків або звітів про аудит.

Такі заходи можуть охоплювати запити на коригування та коригувальні дії, призупинення дії, скасування сертифікації, публікації про порушення

Реєстр сертифікатів та атестатів

Інформація щодо виробника продукції/послуг та замовника (кому виданий) сертифікат/атестат надається за письмовим зверненням
sert@gcsms.com.ua, recept@gcsms.com.ua
або за номерами телефона:
(0542) 33 44 62, (0542) 33 33 78.
Пошук за номером
Пошук за текстом

нова версія міжнародного стандарту ISO 31000:2018

Опублікована нова версія міжнародного стандарту ISO 31000:2018 «Управління ризиками - керівні принципи».
Новий документ ISO 31000:2018 «Управління ризиками - керівні принципи» є чітке, коротке і зрозуміле керівництво, яке допоможе організаціям використовувати принципи управління ризиками для поліпшення діяльності з планування і прийняття більш ефективних рішень.
Основні зміни нової версії:
$1·         наведено огляд принципів управління ризиками, які є ключовими критеріями успіху;
$1·         посилені вимоги до лідерства вищого керівництва, яке повинно забезпечити, щоб управління ризиками було інтегровано у всю діяльність організації;
$1·         більше уваги приділено ітеративному характеру управління ризиками, що дозволяє постійно переглядати ризики на кожному етапі, спираючись на новий досвід, отримані знання та дані аналізу.
Кожен розділ стандарту був переглянутий і переведений на більш зрозумілу мову, щоб полегшити розуміння і зробити його доступним для всіх зацікавлених сторін. У новій версії стандарту основна увага приділена створенню та захисту цінності як ключового чиннику управління ризиками.
Придбати нову версію стандарту ISO 31000:2018 «Управління ризиками - керівні принципи» можна на офіційному сайті ISO.