Правила надання та застосування знаку сертифікації систем менеджменту

1. Будь-який сертифікований клієнт може використовувати знак сертифікації систем управління (менеджменту) відповідно до даних правил.

2. Сертифікований клієнт повинен використовувати знак сертифікації систем менеджменту (нижня частина на бланку сертифікату на систему управління) тільки для підтвердження того, що його система управління відповідає визначеним стандартам, і не використовувати його таким чином, щоб могло скластися враження, що його продукція/послуга сертифікована ООВ.

3.ООВ на прохання сертифікованого клієнта, може надати йому письмовий дозвіл щодо використання знака сертифікації систем управління (менеджменту), який слугує засобом ідентифікації наданих послуг з сертифікації системи менеджменту.   Права та зобов'язання сертифікованого клієнта щодо використання ним знака сертифікації систем менеджменту обумовлюють у відповідній ліцензійної угоді. Ліцензійна угода підписується сертифікованим клієнтом та ООВ.

4. Сертифікованому клієнту дозволяється використовувати знак сертифікації систем менеджменту разом з позначенням реєстраційного номеру сертифікату на систему управління та стандарту, на відповідність якому було сертифіковано систему управління, що забезпечує простежуваність до органу з сертифікації. Не повинно бути неоднозначності у знаку або супроводжуючому тексті щодо того, що саме сертифікована система менеджменту і який ООВ надав сертифікацію. Сертифікований клієнт має право використовувати знак сертифікації систем менеджменту разом зі своїм логотипом або знаком. При цьому знак сертифікації систем менеджменту не може бути меншим ніж логотип або знак сертифікованого клієнта (в якості виміру застосовується наступний критерій: висота логотипу або знаку сертифікованого клієнта не повинна бути більшою ніж висота знаку сертифікації систем менеджменту).

5. Знак сертифікації систем менеджменту не може бути розміщений на продукції або первинній упаковці, або в будь-який інший спосіб, який можна тлумачити як позначення відповідності продукції.

Сертифікаційний знак та інформація стосовно того, що СУ замовника сертифікована (бланк сертифікату додається) може використовуватися: у літературі, брошурах, на бланках і в звітах; у рекламних матеріалах і на web сайтах; на транспортних засобах; на виставковому устаткуванні і стендах.

6. Сертифікованому клієнту заборонено наносити знак сертифікації систем менеджменту на протоколах лабораторних випробувань, калібрувань, інспектувань або сертифікатах.

7. Знак сертифікації систем менеджменту може використовуватись сертифікованим клієнтом, коли він:

- відповідає вимогам ООВ під час посилання на свій сертифікований статус в засобах масової інформації, таких як Інтернет, брошури, реклама або інші документи;

- не робив або не допускав оманливих заяв стосовно своєї сертифікації;

- не використовував або не допускав використання документа щодо сертифікації або будь-якої його частини у спосіб, що вводить в оману;

- у разі припинення дії або скасування його сертифікації, припиняв використовування всього рекламного матеріалу, що містить посилання на сертифікацію;

- вносив зміни у весь рекламний матеріал, якщо галузь сертифікації було скорочено;

- не дозволяв, щоб посилання на сертифікацію своєї системи управління використовувалось у спосіб, який дозволяє припустити, що ООВ сертифікує продукцію (включаючи послугу або процес);

- не робив припущень, що сертифікація стосується діяльності, яка не охоплена галуззю сертифікації;

- не використовував свою сертифікацію таким чином, що може дискредитувати ООВ та/або систему сертифікації, або призвести до втрати довіри суспільства.

8. ООВ здійснює належний контроль власності і вживає заходи у разі некоректних посилань на статус сертифікації або оманливого застосування документів щодо сертифікації. Це охоплює запит на коригувальну дію, призупинення дії, скасовування сертифікації, публікації про порушення і, якщо необхідно, інші дії, згідно з законодавством України.

 

DSTY 1

sertif HACP 1