Науково-технічні послуги в галузі стандартизації

Відділ науково-технічного забезпечення з питань метрології, стандартизації та оцінки відповідності пропонує:

• організаційно-методична допомога й консультації в сфері стандартизації;
• гармонізація міжнародних та європейських стандартів в напрямку діяльності ТК 21 «Відцентрові та об’ємні насоси» та ТК 28 «Компресори»;
• допомога з технічного перекладу міжнародних та європейських стандартів;
• пошук та підбір науково-технічної інформації, нормативних документів в сфері виробництва продукції замовника;
• розробка проектів нормативних документів всіх категорій (держаних стандартів, технічних умов, стандартів організацій України (СОУ), положень про метрологічні служби підприємств, керівних документів, правил, рекомендацій), технічних умов та рецептур;

• методична допомога при розробці ТУ, ТЗ, іншої нормативно-технічної документації;
• надання практичної допомоги з питань розробки, узгодження, затвердження, перевіряння та облікування ТУ і змін до них, внесення ТУ до бази даних «Технічні умови України»;
• інша методична й практична допомога.

Переклад інструкції з калібрування мультиметрів іспанського метрологічного центру.

Одержати інформацію, методичну й практичну допомогу можна звернувшись у відділ науково-технічного забезпечення з питань метрології, стандартизації та оцінки відповідності:

Тел.: (0542) 33-34-59
E-mail: real@gcsms.com.ua