Науково-технічні послуги в галузі метрології

Відділ науково-технічного забезпечення з питань метрології, стандартизації та оцінки відповідності пропонує:

• обстеження виробництва (оцінка метрологічного забезпечення виробництва та стану нормативно-технічної документації, оцінка стану технологічного та випробувального обладнання);
• допомога з питань розробки та використання засобів вимірювальної техніки (ЗВТ);
• пошук інформації для технічних проектів;
• експертиза технічних документів;
• перевірка на відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів (НД);
• перевірка повноти узгодження;
• методична й практична допомога при підготовці вимірювальних і випробувальних лабораторій до акредитації (атестації);
• надання рекомендацій з розробки НД;
• надання допомоги спеціалістам замовника з освоєння знань в напрямку своєї діяльності;
• розробка технічних умов на продукцію (процеси);
• розробка технічних завдань;
• розробка програм проведення випробувань;
• розробка методик повірки;
• розробка комплекту документів для атестації ЗВТ, стендів та іншого випробувального обладнання;
• розробка комплекту необхідних документів з акредитації вимірювальних і калібрувальних лабораторій;
• розробка програм і методик метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки;
• розробка і атестація методик виконання вимірювань.

Відділ отримав уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань, результати яких використовуються як у сфері поширення державного метрологічного нагляду (у сфері законодавче-регулюваної метрології), так і поза сферою. Атестат уповноваження АМ 09-2014, дійсний до 29.12.2017 року.

Одержати інформацію, методичну й практичну допомогу можна звернувшись у відділ науково-технічного забезпечення з питань метрології, стандартизації та оцінки відповідності:

Тел.: (0542) 33-34-59 
E-mail: 
real@gcsms.com.ua