Науково-технічні послуги в галузі сертифікації

Відділ науково-технічного забезпечення з питань метрології, стандартизації та оцінки відповідності пропонує:

• надання методичної та практичної допомоги стосовно оцінки відповідності (сертифікації) продукції;
• надання методичної та практичної допомоги при розробці та у процесі впровадження системи управління якістю, системи управління безпечністю харчових продуктів на підприємствах та в організаціях;
• розробка документації системи управління (Політика в сфері якості, Настанова з якості, документовані методики, Положення про підрозділи, посадові інструкції);
• надання методичної допомоги з адаптації документації уже існуючої системи управління при підготовці організації або підприємства до проходження сертифікаційного аудиту в обраному органі з сертифікації;

Одержати інформацію, методичну й практичну допомогу можна звернувшись у відділ науково-технічного забезпечення з питань метрології, стандартизації та оцінки відповідності:

Тел.: (0542) 33-34-59
E-mail: 
real@gcsms.com.ua