Перевірка технічних умов та змін до них. Внесення до бази даних "Технічні умови України"

ДП «Сумистандартметрологія» на добровільних засадах, за заявою власника, здійснює перевіряння технічних умов та змін до них згідно з СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 «Головний фонд технічних умов України та база даних «Технічні умови України». Загальні вимоги» на відповідність законодавству України, технічним регламентам, іншим нормативно-правовим актам та національним стандартам на конкретні види продукції, та внесення їх до бази даних «Технічні умови України».

Технічні умови та зміни до них подають на перевіряння із супровідним листом власника у трьох примірниках (оригінал і два дублікати), не пізніше шести місяців після їх затвердження разом з такими документами:
- копіями документів про погодження, завіреними власником технічних умов, якщо необхідність погодження встановлено законами України та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до них;
- каталожною картою продукції у трьох примірниках.

Тривалість перевіряння технічних умов та змін до них не повинна перевищувати двадцяти робочих днів з дня надходження коштів на розрахунковий рахунок державного підприємства , якщо за погодженням сторін не встановлено інший строк.

Технічні умови подають на перевіряння разом з документами, що підтверджують:
- проведення робіт з прийняття дослідного зразка (дослідної партії) приймальною комісією (дегустаційною комісією, художньою радою тощо) згідно із стандартами системи розроблення і поставлення продукції на виробництво;
- проведення державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки;
- одержання дозволу на застосування виробу в медичній практиці (для медичних виробів).

Перевірені ДП «Сумистандартметрологія» технічні умови та зміни до них за бажанням власника обліковуються та вносяться до регіонального фонду та до Головного фонду технічних умов України. Головний фонд ТУ та/або регіональні фонди технічних умов і база даних створюються і ведуться з метою єдиного обліку і систематизації технічних умов, чинних в Україні, забезпечення інформаційного обліку щодо технічних умов та продукції, яка випускається за ними.

Перевірені технічні умови незалежним від виробника та від споживачів державним підприємством «Сумистандартметрологія» є доказовою базою якості та безпечності виробляємої продукції за даним нормативним документом , і можуть слугувати для проведення сертифікації продукції.

Контакти:

Начальник відділу – Мірошниченко Олександр Михайлович
кімн. 403
тел.: (0542) 33-34-59,

e-mail: real@gcsms.com.ua або gost@gcsms.com.ua.

 

 

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ТЕХНІЧНИХ УМОВ!

 

Надаємоперелік ТУ, які будуть вилучені з бази даних «Технічні умови України» через два місяці післяоприлюднення попередження про вилучення технічних умов із бази даних на сайті Утримувача Головного фонду www.csm.kiev.ua (на підставі п.5.8.1 СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 «Головний фонд технічних умов України та база даних «Технічні умови України». Загальні вимоги») у зв’язку з недотриманням власниками технічних умов вимог щодо необхідності приведення їх у  відповідність до чинного законодавства України, технічних регламентів та національних стандартів не рідше 1 разу на 5 років.

Додаток 1