Випробування харчової продукції

ВИПРОБУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Випробувальна лабораторія є структурним підрозділом Сумської філії ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» (ДП«ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»), акредитована Національним агентством з акредитації України на компетентність відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Атестат акредитації № 20156 до 25 вересня 2024 р. 
Випробувальна лабораторія оснащена сучасним випробувальним обладнанням і забезпечена висококваліфікованим персоналом.
Технічну компетентність персонал випробувальної лабораторії підтверджує участю:
• у перевірках професійного рівня, які організовані компетентними акредитованими провайдерами;
• у міжлабораторних порівняннях результатів випробувань з акредитованими НААУ випробувальними центрами та лабораторіями відповідно вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 .
Основним видом діяльності випробувальної лабораторії є випробування продукції на відповідність нормативній документації відповідно до сфери акредитації, до якої включені слідуючи види продукції:
харчова, сільськогосподарська продукція та сировина:
- борошно, висівки, толокно;
- концентрати круп’яні та харчові;
- макаронні вироби;
- круп’яні продукти;
- хлібопекарські вироби;
- зерно та зернобобові;
- насіння масляничних культур;
- цукор, меляса;
- вироби кондитерські;
- продукція консервної промисловості;
- продукція плодово та овочесушильної промисловості, горіхи;
- чай, кава, какао;
- овочі, фрукти, ягоди та бахчеві;
- молоко та молочна продукція;
- м’ясо, м’ясопродукти і кулінарні вироби;
- консерви м’ясні та м’ясорослинні;
- маслобойні і жирові продукти;
- риба, та продукти її переробки;
- напої безалкогольні, кваси, води мінеральні та питні газовані, сиропи; напої безалкогольні; пиво;
- вина, коньяки, спирто-горілчані вироби;
- яйця;
- мед;
- оцет;
- спеції та прянощі;
кулінарні вироби, що реалізуються населенню.
Продукція випробовується за показниками якості та безпеки по слідуючим напрямкам:
- визначення фізико-хімічних показників: сухі речовини, волога, зола та ін., використовуючи гравіметричний методом випробувань; вміст цукрів, вміст білку в зерні і продуктах переробки, вміст повареної солі, кислотність та ін. – титрометричним методом; нітрати, рН – потенціометричним методом; домішки у горілках та спирті – фотоколориметричним методом; загальний екстракт, сухі речовини та ін. – рефрактометричним методом, сахарози у цукрі - поляриметричним методом;
- визначення токсичних елементів: свинець, кадмій, цинк, мідь, миш”як, ртуть, олово, залізо методами полум”яної атомно-адсорбційної спектрофотометрії, атомно-адсорбційної спектрофотометрії холодного пару, фотоколориметрії;
- проведення випробувань хроматографічними методами: залишкові кількості пестицидів, мікотоксинів, нітрозамінів, гормональних препаратів; барвників, підсоложувачів, консервантів, наявність сторонніх жирів (немолочного походження) у молочних продуктах, визначення жирнокислотного складу (насичені, мононенасичені, поліненасичені жирні кислоти) випробуваної продукції методами газової, високоефективної рідинної та тонкошарової хроматографії;
- проведення випробувань методом імуноферментного аналізу: визначення меламіну та алергену глютену;
- визначення питомої активності радіонуклідів: стронций-90, цезій-137 в продуктах харчування;
- перевірка харчової продукції та продовольчої сировини на наявність якісного та кількісного вмісту ГМО: виявлення ДНК послідовностей промотору (35S), термінатору (NOS), СР4 EPSPS, PAT та Bar методом полімеразно – ланцюгової реакції в реальному часі з використанням найсучаснішого обладнання.
Спеціалістами нашої лабораторії проводиться визначення вмісту важливих показників харчової цінності (білків, жирів, вуглеводів) у продуктах харчування, кормах, біодобавках та інш., з подальшим розрахунком калорійності (енергетичної цінності).
Випробувальна лабораторія успішно пройшла наглядовий аудит щодо своєї діяльності Національним агентством з акредитації з України та розширила сферу акредитації щодо визначення в харчових продуктах та сільськогосподарській сировини алергену глютену, меламіну методом імуноферментного аналізу, жирнокислотного складу (насичені, мононенасичені, поліненасичені жирні кислоти) випробуваної продукції методом газової хроматографії про що свідчить Атестат про акредитацію.
Наразі випробувальна лабораторія впровадила в роботу методи випробувань які забезпечать виконання вимог європейських стандартів, а саме визначення вмісту мікотоксинів методом імуноферментного аналізу – фумонізину, токсинів Т-2 і НТ-2, дезоксиніваленолу, зеараленону, афлатоксинів В1 та М1, сумарної кількості афлатоксинів (В1, В2, G1 і G2), охратоксину А в харчових продуктах, продовольчій та сільськогосподарській сировині.
Випробувальна лабораторія Сумської філії ДП «ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» на своїй матеріальній базі пропонує послуги зі стажуванням персоналу інших лабораторій по проведенню випробувань за конкретними показниками. По кожному виду випробувань, за яким проводиться стажування, складається Програма стажування з урахуванням вимог замовника та рівня його підготовки. Проводиться, як теоретичний курс навчання, так і практичні заняття зі стажистом. Після закінчення стажування, за бажанням замовника, може бути складений Звіт про проходження стажування.
Крім цього, лабораторія Сумської філії ДП «ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» пропонує лабораторіям підприємств регіону свої послуги з проведення міжлабораторних порівняльних випробувань. За результатами випробувань фахівцями лабораторії складається Звіт з оцінкою отриманих результатів, на підставі якого лабораторія може оцінити рівень своєї технічної компетентності та точності отриманих нею результатів вимірювань.
Термін виконання робіт з проведення випробувань - до 5 робочих днів в залежності від виду продукції та виду випробування; може змінюватися в залежності від завантаженості лабораторії
На запит замовника, у разі необхідності, випробувальна лабораторія видає протоколи випробувань іноземними мовами. Переклад протоколів здійснюється професійною компетентною організацією.
Випробувальна лабораторія співпрацює:
-з відділом з оцінки відповідності продукції та систем менеджменту Сумської філії ДП«ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;
-з юридичними та фізичними особами.
Якщо у Вас є пропозиції щодо співпраці або потреба у наших послугах-звертайтесь, будемо раді допомогти!
 Завантажити «Запит на проведення випробування»
 Завантажити «Сфера акредитації ВЛ»
 В ВЛ встановлене Правило прийняття рішення про відповідність продукції вимогам нормативних документів
Начальник випробувальної лабораторії Мандрик Валентина Вікторівна
Тел./факс (0542) 33-45-10
Моб. +380504096696
e-mail: lab334510@gmail.com