Загальна інформація

 

Державне підприємство "Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" Департаменту технічного регулювання Міністерства розвитку економіки, торгівлі  та сільського господарства України почало своє функціонування у 1935 році у вигляді Сумського обласного повірочного управління з відділенням у місті Конотоп, неодноразово перетворюючись. Наразі центр став підприємством, здатним проводити роботи і надавати послуги у галузі стандартизації, метрології та підтвердження відповідності практично в усіх галузях діяльності суб'єктів господарювання.
Сьогодні центр має два відділення у містах Конотоп і Шостка. Еталонна база, яка постійно оновлюється і налічує 230 вихідних та 573 робочих еталони, науково-технічний потенціал, дозволяють фахівцям центру на високому технічному рівні, у стислі терміни виконати роботи, що стосуються компетенції центру. Серед 122 працюючих ми маємо одного кандидата технічних наук, 60 висококваліфікованих працівників з вищою освітою та 5 - з базовою вищою освітою. Фахівці мають статус аудиторів за 21 напрямком галузі уповноваження та кандидатів в аудитори за 12 напрямками, 38 державних повірника здійснюють повірку та калібрування засобів вимірювальної техніки.
Центр призначений та уповноважений:на проведення повірки (калібрування), державної метрологічної атестації та державних контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки, атестації методик виконання вимірювань; органом з сертифікації на проведення робіт з сертифікації продукції і послуг, в т.ч. імпортної продукції; органом з сертифікації систем управління у державній Системі сертифікації УкрСЕПРО,а також органом з атестації на проведення вимірювань у Державній метрологічній системі.
Національним органом України з сертифікації засвідчено, що система управління якістю стосовно надання ДП "Сумистандартметрологія" послуг із стандартизації, метрології, сертифікації, державного нагляду та випробувань відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001.
Враховуючи стратегію розвитку Сумської області "Нова Сумщина - 2015", постійне вдосконалення робіт та послуг, ДП "Сумистандартметрологія" бачить свою основну задачу у тому, щоб бути максимально корисним промисловим підприємствам, установам, організаціям, підприємцям та споживачам. Центр здійснює свою діяльність у паливо-енергетичному, машинобудівному та транспортному комплексах, аграрному секторі, на підприємствах харчової та промислової продукції, закладах охорони здоров'я, у житлово-комунальному комплексі, будівельній індустрії та інших галузях.

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ

ДП "Сумистандартметрологія", призначений та уповноважений на проведення робіт із сертифікації продукції та послуг, сертифікації систем управління, сертифікації імпортної продукції, відповідно до затвердженої номенклатури.
Сертифікацію продукції вітчизняних і іноземних виробників за певними її найменуваннями здійснюють:
Відділ сертифікації харчової продукції та послуг:
м'ясо і м'ясопродукти, субпродукти птиці, продукція масложирової, консервної, цукрової промисловості молоко і молочні продукти, риба та продукти її переробки, макаронні вироби, круп'яні продукти, борошно, концентрати харчові, кондитерські вироби, безалко¬гольні напої, вина, спиртово-горілчані вироби, чай, кава, какао, какао-боби, харчові добавки, прянощі, приправи, зерно та зернобобові, комбікорм, концентрати та багато інших видів продукції та сировини. Відділ також здійснює сертифікацію туристичних, готельних послуг та послуг харчування.
Відділ сертифікації промислової продукції:
електропобутове та аналогічне обладнання, переносні електричні машини та інструменти, запасні частини до автомобілів та тракторів, насоси, компресори, балони, світлотехнічні вироби, обчислювальна техніка, котли побутові, водонагрівачі, плити газові, каміни, конвектори, верстати, апаратура трубопровідна, засоби індивідуального захисту, нафтопродукти, взуття, іграшки, швейні та трикотажні вироби, хімічні речовини та сировина, антени, мийні засоби, посуд з фарфору, фаянсу, кераміки, чорних і кольорових металів, вироби будівельної промисловості, матеріали лакофарбові, вироби загального машинобудівельного призначення.
Проведення робіт здійснюється на підставі Свідоцтв Державної сертифікації УкрСЕПРО за № UA.P.036 та № UA.PN.036, чинних до 04.08.2019 також за № UA. MQ. 163, чинного до 04.04.2019р.
Відділ систем управління якістю та безпечністю продукції здійснює сертифікацію:
• систем управління якістю та систем управління безпекою та гігієною праці
(сільське, лісове господарство, мисливство, рибальство, рибництво, добувна, переробна промисловість, виробництво та розподіл електроенергії, газу, та води, будівництво, торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, діяльність готелів і ресторанів, діяльність транспорту та зв'язку, фінансова діяльність, операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, державне управління, освіта, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги, надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури і спорту);
• системи управління безпечністю харчових продуктів (сільське, лісове господарство, мисливство, рибальство, рибництво, переробна промисловість, діяльність готелів та ресторанів
• системи екологічного керування (сільське, лісове господарство, мисливство, рибальство, рибництво, добувна, переробна промисловість, діяльність готелів та ресторанів, виробництво та розподіл електроенергії, газу та води,

 

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

На базі ДП “Сумистандартметрологія” діє випробувальна лабораторія акредитована Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність згідно міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (Атестат акредитації № 2Н156 дійсний до 25.09.2019).
Випробувальна лабораторія проводить дослідження зразків харчової продукції всіх груп, сільськогосподарської сировини, будівельних матеріалів і фарфору на відповідність державним і галузевим стандартам, технічним умовам на продукцію.
Випробування проводяться для цілей обов'язкової і добровільної сертифікації, державного нагляду за якістю і безпекою продукції, по заявках правоохоронних органів і індивідуальних заявках підприємств, організацій і приватних осіб.
Діяльність випробувальної лабораторії здійснюється в наступних основних напрямках:
- органолептичні і фїзико-хімічні показники;
- визначення токсичних елементів та важких металів: свинцю, кадмію, цинку, міді, миш'яку, ртуті, олова, заліза;
- контроль вмісту залишкових кількостей пестицидів, мікотоксинів, нітрозамінів, гормональних препаратів, харчових добавок (барвників, консервантів, стабілізаторів);
- визначення питомої активності природних радіонуклідів калія-40, стронція-90, цезія-137, радія-226, торія-232.
- визначення генетично модифікованих організмів в харчових продуктах та продовольчій сировині.
Випробувальна лабораторія має висококваліфікованих фахівців в області аналітичної хімії, спектрофотометрії, хроматографії та ін. Персонал має відповідний рівень освіти, необхідні технічні знання і досвід роботи. Фахівці постійно підвищують свою кваліфікацію на базі українського науково- методичного центру Мінекономрозвитку, провідних галузевих інститутів.
Лабораторія має розвинену вимірювальну базу, безперервно оснащується новими приладами для аналітичних робіт - засобами вимірювальної техніки і випробувальним обладнанням. Для проведення робіт ВЛ має необхідні хімічні реактиви, у тому числі і імпортні, державні стандартні зразки і еталони. Випробування проводяться в обладнаних виробничих приміщеннях, що відповідають всім сучасним вимогам. Для забезпечення точності вимірювань ВЛ регулярно проводить внутрішній аудит якості, успішно бере участь в міжлабораторних випробуваннях, організовуваних координатором.
Крім перерахованих випробувань лабораторія надає консультативно-методичну допомогу лабораторіям підприємств в освоєнні сучасних методів досліджень.

ВІДДІЛ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ПИТАНЬ МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

Виконує науково-дослідні та практичні роботи у сферах стандартизації та метрології:
гармонізацію національних стандартів з міжнародними та європейськими;
організаційно-методичну та консультаційну допомогу при розробці технічних умов та інших категорій нормативних документів;
розробку технічних умов на продукцію та інших категорій нормативних документів;
організаційно-методичну та консультаційну допомогу при погодженні технічних умов із замовниками, державними наглядовими органами, відомчими, галузевими, спеціалізованими технічними та науковими організаціями, профільними державними комітетами;
- розробку експлуатаційних документів, необхідних при постановці продукції на виробництво (технічних завдань, програм проведення випробувань, настанов з експлуатації, паспортів та ін.);метрологічну експертизу нормативної документації;
- методичну та консультаційну допомогу з питань метрологічного забезпечення (підбір засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та застосування випробувального обладнання (ВО));
- розробку методик повірки ЗВТ, програм та методик атестації ЗВТ та ВО;
- розробку комплекту документів з атестації вимірювальних лабораторій на право проведення вимірювань, у тому числі лабораторій з діагностики колісних транспортних засобів.

Відділ підтримує в актуальному стані унікальний фонд нормативної документації, який налічує понад ЗО тисяч документів. Серед них: документи, гармонізовані з міжнародними стандартами (ДСТУ ISO, ДСТУ ІЕС, ДСТУ EN); міждержавні стандарти (ГОСТ), державні стандарти (ДСТУ), технічні умови (ТУ) та інші нормативні документи. Відділ проводить роботи з: консультаційно-інформаційного обслуговування замовників з використанням автоматизованої пошукової системи нормативних документів; державної реєстрації технічних умов та змін до них; копіювання нормативної документації; спектру довідково-інформаційних послуг.

Відділ отримав уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань, результати яких використовуються як у сфері поширення державного метрологічного нагляду, так і поза сферою.

ВІДДІЛИ ПОВІРКИ ТА КАЛІБРУВАННЯ
ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (ЗВТ), ВІДДІЛЕННЯ ДП "СУМИСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ" У МІСТАХ КОНОТОП І ШОСТКА

Виконують широкий спектр робіт з:
• повірки (калібрування) та ДМА механічних та лінійно-кутових ЗВТ:
віддалемірів, рулеток вимірю¬вальних, мікроскопів, звужуючих пристроїв витратомірних вузлів, мір місткості, тахеометрів, стендів технічного діагностування, метро-штоків, дозаторів, спідометрів, автомобільних таксометрів, ваг, мірників, паливо- та оливорозда-вальних колонок, резервуарів, машин для статичних випробу¬вань, автоцистерн та багатьох інших груп ЗВТ;
• повірки (калібрування) та ДМА теплотехнічних та фізико-хімічнихЗВТ:
витратомірів, обчислювачів, лічильників рідини та газових середовищ, манометрів, перетворювачів тиску, теплолічильників, барометрів, аналізаторів, вологомірів, вимірювачів артеріального тиску, газоаналізаторів, рН-метрів, масспектрометрів, хроматографіє, гігрометрів, термометрів, спектрофотометрів та багатьох інших груп ЗВТ;
повірки (калібрування) та ДМА електро - радіо - іонізуючих ЗВТ:
апаратури почасового обліку вартості та тривалості телефонних розмов, частотомірів, лічильників електричної енергії, амперметрів, калібраторів, трансформаторів струму та напруги, генераторів, електрокардіографів, пульсоксиметрів, енцефалографів, дозиметрів, гамма-радіометрів, вимірювально-інформаційних систем та інших ЗВТ.
Фахівці структурних підрозділів з повірки ЗВТ, на підставі Свідоцтв про атестацію №№ РУ-1211/13, РУ-1229/13, РУ-1195/13, РУ-1215/13, чинних до вересня-грудня 2017 року, проводять вимірювання геометричних, механічних величин, вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об'єму речовин, вимірювання тиску, вакууму, фізико-хімічного складу та властивостей речовин, температурні і теплофізичні вимірювання, вимірювання часу і частоти, електричних і магнітних величин, радіотехнічні, радіоелектронні та оптико-фізичні вимірювання, а також вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань і ядерних констант. Окрім цього, виконують роботи з атестації випробувального обладнання.

ГРУПА МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Надає послуги з :

  • атестації вимірювальних лабораторій на проведення вимірювань;
  • оцінювання стану вимірювань;
  • надання інформаційно-методичної допомоги замовникам;